info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.07, godz. 22:47
kontakt
TRAKCJA

Komunikaty

29/11/21 17:15 TRAKCJA S.A.: Informacja o zawarciu dwóch istotnych umów przez spółkę zależną AB Kauno Tiltai na budowę bariery fizycznej na granicy Unii Europejskiej na terytorium Litwy
15:37 TRAKCJA S.A.: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki - Znaczący akcjonariusze
15:33 TRAKCJA S.A.: Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z uchwałami podjętymi do momentu zarządzenia przerwy
25/11/21 15:42  brak uprawnień Konsorcjum ze spółką zależną Trakcji jako liderem ma kontrakt na 46,93 mln euro
15:30 TRAKCJA S.A.: Informacja o zawarciu istotnej umowy przez spółkę zależną AB Kauno Tiltai
24/11/21 17:33 TRAKCJA S.A.: TRAKCJA S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
19/11/21 19:52  brak uprawnień ARP ma umowę dot. sprzedaży akcji i obligacji Trakcji przez Comsę
19:02 TRAKCJA S.A.: Otrzymanie zawiadomienia od akcjonariuszy Spółki
27/10/21 15:28 TRAKCJA S.A.: Zamiana akcji imiennych serii C na akcje na okaziciela
22/10/21 14:54  brak uprawnień Grupa Trakcja miała w III kw. ok. 436,5 mln zł przychodów i 7,3 mln zł zysku netto
14:29 TRAKCJA S.A.: Wstępne szacunkowe wyniki finansowe Spółki Trakcja S.A. oraz Grupy Trakcja za trzeci kwartał 2021 roku oraz za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2021 roku
12/10/21 14:21  brak uprawnień Trakcja sprzedała grunty za 25 mln zł, będzie to miało wpływ na wyniki IV kw. '21
14:10 TRAKCJA S.A.: Zawiadomienie o zawarciu umowy sprzedaży nieruchomości oraz podanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej
01/10/21 14:06 TRAKCJA S.A.: Informacja o zawarciu istotnej umowy przez spółkę zależną AB Kauno Tiltai
27/09/21 16:33  brak uprawnień OFE PZU ma mniej niż 5 proc. głosów w spółce Trakcja