info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.06.27, godz. 04:58
kontakt
PBG

Komunikaty

15/06/22 18:30  brak uprawnień PBG złożyło w sądzie propozycje układowe
18:03 PBG: Złożenie w sądzie propozycji układowych Spółki
03/06/22 21:36 PBG: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji na dzień 30 czerwca 2022 roku oraz projekty uchwał
31/05/22 22:24 PBG: PBG formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
27/05/22 16:40 PBG: Informacja o zmianie terminu publikacji skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I kwartał 2022 roku
25/05/22 15:52 PBG: Informacja o zmianie terminu publikacji skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I kwartał 2022 roku.
29/04/22 23:41 PBG: PBG formularz skonsolidowanego raportu rocznego
23:29 PBG: PBG formularz raportu rocznego
28/03/22 21:47 PBG: Informacje dotyczące powołanych członków Rady Nadzorczej.
18:30 PBG: Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
18:19 PBG: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PBG S.A. w restrukturyzacji w dniu 28 marca 2022 roku.
24/03/22 07:19  brak uprawnień PBG zawarło z MS Galleon umowę sprzedaży 42,47 mln akcji Rafako (opis)
06:21  brak uprawnień PBG zawarło z MS Galleon umowę sprzedaży 42,47 mln akcji Rafako
02:25 PBG: Podpisanie Umowy Warunkowej Sprzedaży akcji RAFAKO S.A. oraz udziałów Multaros
02/03/22 20:05 PBG: Rozpoczęcie negocjacji sprzedaży akcji RAFAKO S.A. należących bezpośrednio i pośrednio do Spółki