info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.10.06, godz. 10:05
kontakt
PBG

Komunikaty

30/09/22 19:31 PBG: PBG formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
15/09/22 22:13 PBG: Zmiana terminu wykonania Umowy Warunkowej Sprzedaży akcji RAFAKO S.A. oraz udziałów Multaros
29/07/22 19:15 PBG: Uzgodnienie zmiany terminu wykonania Umowy Warunkowej Sprzedaży akcji RAFAKO S.A. oraz udziałów Multaros
14/07/22 10:08 PBG: Pytanie akcjonariusza na ZWZA w dniu 30 czerwca 2022 r
04/07/22 19:31  brak uprawnień GPW: w sprawie szczególnego oznaczania instrumentów finansowych spółki PBG S.A. W RESTRUKTURYZACJI I LIKWIDACJI notowanych na Głównym Rynku GPW
30/06/22 21:36 PBG: Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
21:28 PBG: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PBG S.A. w restrukturyzacji i likwidacji w dniu 30 czerwca 2022 roku
21:20 PBG: Zmiana terminu wykonania Umowy Warunkowej Sprzedaży akcji RAFAKO S.A. oraz udziałów Multaros
15/06/22 18:30  brak uprawnień PBG złożyło w sądzie propozycje układowe
18:03 PBG: Złożenie w sądzie propozycji układowych Spółki
03/06/22 21:36 PBG: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji na dzień 30 czerwca 2022 roku oraz projekty uchwał
31/05/22 22:24 PBG: PBG formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
27/05/22 16:40 PBG: Informacja o zmianie terminu publikacji skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I kwartał 2022 roku
25/05/22 15:52 PBG: Informacja o zmianie terminu publikacji skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I kwartał 2022 roku.
29/04/22 23:41 PBG: PBG formularz skonsolidowanego raportu rocznego