info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.11.27, godz. 01:55
kontakt
STARHED

Komunikaty

28/10/22 14:03 STARHEDGE S.A.: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2022 r.
04/10/22 21:17 STARHEDGE S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
29/09/22 21:33 STARHEDGE S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
21:08 STARHEDGE S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej.
20:57 STARHEDGE S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie.
19/09/22 18:59 STARHEDGE S.A.: STARHEDGE S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
09/09/22 00:23 STARHEDGE S.A.: Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki STARHEDGE S.A. w drodze emisji akcji serii E (Korekta)
00:02 STARHEDGE S.A.: Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki STARHEDGE S.A. w drodze emisji akcji serii E
02/09/22 17:32 STARHEDGE S.A.: Zmiana terminu publikacji Śródrocznego Raportu okresowego za 1 półrocze 2022 r.
27/07/22 16:18 STARHEDGE S.A.: Zakończenie subskrypcji prywatnej dotyczącej akcji serii E
26/07/22 23:35 STARHEDGE S.A.: Zawarcie umowy objęcia akcji
01/07/22 11:49 STARHEDGE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów obecnych w dniu 27 czerwca 2022 roku na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Starhedge S.A.
30/06/22 21:40 STARHEDGE S.A.: Wprowadzenie do sprzedaży lokali mieszkalnych, realizowanych w ramach przedsięwzięć deweloperskich prowadzonych przez Spółki zależne od Emitenta
28/06/22 02:10 STARHEDGE S.A.: Treść Uchwał podjętych w dniu 27 czerwca 2022 roku na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy STARHEDGE S.A.
07/06/22 20:11 STARHEDGE S.A.: Zawarcie znaczącej umowy przez Emitenta