info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.12.09, godz. 14:59
kontakt
STARHED

Komunikaty

28/11/23 17:30 STARHEDGE S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69 i art 69a ustawy o ofercie publicznej
24/11/23 17:06 STARHEDGE S.A.: STARHEDGE S.A. formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
08/11/23 18:35 STARHEDGE S.A.: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2023 r.
02/11/23 09:18 STARHEDGE S.A.: Korekta raportu bieżącego nr 17/2023 - Zmiana zarządu Emitenta.
22/10/23 15:34 STARHEDGE S.A.: Zmiana zarządu Emitenta
13/10/23 17:33 STARHEDGE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu STARHEDGE S.A. w dniu 9 października 2023 r.
09/10/23 19:34 STARHEDGE S.A.: Zmiana składu Rady Nadzorczej Emitenta
19:03 STARHEDGE S.A.: Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu STARHEDGE S.A. w dniu 09.10.2023 roku
03/10/23 22:43 STARHEDGE S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69 i art 69a ustawy o ofercie publicznej
28/09/23 18:17 STARHEDGE S.A.: STARHEDGE S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
22/09/23 12:37 STARHEDGE S.A.: Zmiana terminu publikacji Śródrocznego Raportu okresowego za 1 półrocze 2023 r.
12/09/23 08:27 STARHEDGE S.A.: Zmiana terminu publikacji Śródrocznego Raportu okresowego za 1 półrocze 2023 r.
08/09/23 18:57 STARHEDGE S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STARHEDGE S.A.
14/07/23 17:44 STARHEDGE S.A.: Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Emitenta
03/07/23 09:06 STARHEDGE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 26 czerwca 2023 r.