info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.06.17, godz. 21:52
kontakt
ERBUD

Komunikaty

10/06/24 12:07 ERBUD S.A.: Powołanie Pana Seweryna Kubickiego do Rady Nadzorczej ERBUD S.A.
11:59 ERBUD S.A.: Informacja o rejestracji zmian Statutu Spółki.
07/06/24 14:37  brak uprawnień Erbud ma umowę o wartości 73 mln zł na zaprojektowanie i wybudowanie oddziału IPN w Krakowie
14:21 ERBUD S.A.: Podpisanie znaczącej umowy o wartości 73 mln PLN netto na wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn. "Budowa nowego budynku Oddziału IPN w Krakowie".
29/05/24 18:04 ERBUD S.A.: Zawarcie porozumienia do znaczącej umowy o roboty budowlane z Proxin Świeradów Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.
21/05/24 10:40  brak uprawnień Erbud ma umowę o wartości 47,9 mln zł na budowę budynku mieszkalnego i budynku hotelowego
10:26 ERBUD S.A.: Podpisanie znaczącej umowy warunkowej o wartości 47.9 mln PLN netto na wybudowanie budynku mieszkalnego i budynku hotelowego przy ul. Siennickiej 48 w Warszawie.
17/05/24 15:10 ERBUD S.A.: Ujawnienie stanu posiadania.
15:00 ERBUD S.A.: Informacje o transakcji otrzymane w trybie art. 19 MAR.
16/05/24 20:02  brak uprawnień Erbud wypłaci 1,68 zł dywidendy na akcję za 2023 rok
18:31 ERBUD S.A.: Powołanie członków Zarządu ERBUD S.A. na nową kadencję
18:17 ERBUD S.A.: Powołanie członków Rady Nadzorczej ERBUD S.A. na nową kadencję
18:02 ERBUD S.A.: Powołanie członków Rady Nadzorczej ERBUD S.A.
17:52 ERBUD S.A.: Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ERBUD S.A. w dniu 16 maja 2024 r. uchwały o podziale zysku obejmującej wypłatę dywidendy.
17:47 ERBUD S.A.: Wykaz akcjonariuszy ERBUD S.A. posiadających na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 16 maja 2024 r. co najmniej 5% liczby głosów.