info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.09.21, godz. 13:52
kontakt
ERBUD

Komunikaty

12/09/23 15:03  brak uprawnień Erbud ma umowę za 97,6 mln zł netto na inwestycję we Wrocławiu
14:51 ERBUD S.A.: Podpisanie znaczącej Umowy o wartości 97.6 mln PLN netto na Realizację etapu VIIA inwestycji pod nazwą Port Popowice, obejmującego budowę zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym i zagospodarowaniem terenu.
07/09/23 11:00  brak uprawnień Erbud spodziewa się poprawy wyników w następnych kwartałach i ożywienia w kubaturówce
06/09/23 19:27  brak uprawnień Portfel zleceń Erbudu na koniec czerwca '23 miał wartość ok. 2,4 mld zł
19:18  brak uprawnień Backlog grupy Onde na koniec czerwca '23 wynosił 792 mln zł
18:10  brak uprawnień Wyniki Erbudu w II kw. 2023 roku vs. konsensus PAP (tabela)
17:20 ERBUD S.A.: ERBUD S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
11/08/23 16:21  brak uprawnień Erbud wybuduje dwa tymczasowe obozowiska kontenerowe na zlecenie Agencji Mienia Wojskowego
01/08/23 10:09  brak uprawnień Erbud zakończył spór z B.Millennium dot. transakcji opcji walutowych; spółka otrzyma ponad 100 mln zł
31/07/23 14:36 ERBUD S.A.: Postanowienie Sądu Najwyższego w przedmiocie skargi kasacyjnej w sprawie z powództwa Spółki przeciwko Bankowi Millennium S.A.
14/07/23 14:43 ERBUD S.A.: Wykaz akcjonariuszy ERBUD S.A. posiadających na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 14 lipca 2023 r. co najmniej 5% liczby głosów.
14:38 ERBUD S.A.: Treści podjętych uchwał przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ERBUD S.A. w dniu 14 lipca 2023 roku.
12:51  brak uprawnień Erbud podpisał porozumienie o współpracy z Daewoo Engineering & Construction
13/07/23 10:06 ERBUD S.A.: Podpisanie Aneksu nr 1 do znaczącej Umowy NA WYTWORZENIE I DOSTAWĘ KOTŁÓW GAZOWYCH ORAZ BUDOWĘ KOTŁOWNI w wysokości 94.550.000,00 PLN.
06/07/23 15:41 ERBUD S.A.: Podpisanie Aneksu do znaczącej Umowy Finansowej z Santander Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie.