info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.05, godz. 08:29
kontakt
GLOBCOSM

Komunikaty

22/06/22 14:10 GLOBAL COSMED S.A.: Powołanie członków Zarządu Global Cosmed S.A.
13:57 GLOBAL COSMED S.A.: Informacja dotycząca decyzji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przedmiocie wypłaty dywidendy za rok 2021
13:49  brak uprawnień Global Cosmed wypłaci 0,03 zł dywidendy na akcję za '21
GLOBAL COSMED S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 22 czerwca 2022 roku.
13:43 GLOBAL COSMED S.A.: Treść uchwał podjętych oraz niepodjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 22 czerwca 2022 roku oraz projekty uchwał zgłoszonych przez akcjonariusza w trakcie obrad walnego zgromadzenia.
01/06/22 15:47 GLOBAL COSMED S.A.: Istotne zmiany umów znaczących
30/05/22 17:05 GLOBAL COSMED S.A.: GLOBAL COSMED S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
25/05/22 09:40 GLOBAL COSMED S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 22 czerwca 2022r. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
23/05/22 14:42 GLOBAL COSMED S.A.: Uzyskanie przez umowę zawartą przez jednostkę zależną od Emitenta statusu umowy znaczącej
29/04/22 10:57 GLOBAL COSMED S.A.: Opinia Rady Nadzorczej Global Cosmed S.A. w sprawie rekomendacji Zarządu w zakresie podziału zysku i wypłaty dywidendy za 2021 rok
26/04/22 09:32  brak uprawnień Global Cosmed chce wypłacić 0,06 zł dywidendy na akcję za '21
09:24 GLOBAL COSMED S.A.: Rekomendacja Zarządu Global Cosmed S.A. w zakresie wypłaty dywidendy za 2021 rok
19/04/22 22:19 GLOBAL COSMED S.A.: GLOBAL COSMED S.A.
22:04 GLOBAL COSMED S.A.: GLOBAL COSMED S.A.
11/04/22 15:51 GLOBAL COSMED S.A.: Szacunki wybranych danych finansowych za 2021 rok