info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.09.27, godz. 07:16
kontakt
GLOBCOSM

Komunikaty

19/09/23 17:02 GLOBAL COSMED S.A.: GLOBAL COSMED S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
30/08/23 09:17  brak uprawnień GLOBAL COSMED SA (2/2023) Global Cosmed Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
28/08/23 15:23 GLOBAL COSMED S.A.: Rezygnacja Członka Zarządu Spółki
16/08/23 16:00 GLOBAL COSMED S.A.: Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby blisko związane z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze
11/08/23 12:34 GLOBAL COSMED S.A.: Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby blisko związane z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze
10/08/23 16:05 GLOBAL COSMED S.A.: Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby blisko związane z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze
09/08/23 14:41 GLOBAL COSMED S.A.: Uzyskanie przez umowę zawartą przez jednostkę zależną od Emitenta statusu umowy znaczącej
24/07/23 13:14 GLOBAL COSMED S.A.: Uzyskanie przez umowę zawartą przez jednostkę zależną od Emitenta statusu umowy znaczącej
10/07/23 15:31 GLOBAL COSMED S.A.: Rejestracja zmian Statutu Spółki.
04/07/23 08:25  brak uprawnień GLOBAL COSMED SA (1/2023) Global Cosmed Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
30/06/23 12:43 GLOBAL COSMED S.A.: Zmiana w składzie Komitetu Audytu Global Cosmed S.A.
12:38 GLOBAL COSMED S.A.: Powołanie Członka Zarządu Spółki Global Cosmed S.A.
12:33 GLOBAL COSMED S.A.: Powołanie Członka Zarządu Spółki Global Cosmed S.A.
12:25 GLOBAL COSMED S.A.: Zmiana funkcji Wiceprezes Zarządu i powierzenie obowiązków Prezesa Zarządu.
27/06/23 16:07 GLOBAL COSMED S.A.: Powołanie osoby nadzorującej. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.