info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.07.18, godz. 12:45
kontakt
COMP

Komunikaty

05/07/24 12:01 COMP: Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej 15% w ogólnej liczbie głosów
27/06/24 14:36 COMP: Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Comp S.A. w dniu 27 czerwca 2024 r.
13:22 COMP: Wykaz akcjonariuszy Spółki posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Comp S.A. w dniu 27 czerwca 2024 r.
25/06/24 17:38 COMP: Zmiana projektów uchwał nr 24/2024 i 25/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comp S.A. z dnia 27 czerwca 2024 r.
20/06/24 13:34 COMP: Wybór podmiotu do zbadania sprawozdań finansowych
10/06/24 17:08 COMP: Drugie zawiadomienie akcjonariuszy COMP S.A. o planowanym połączeniu Spółki z jej spółkami zależnymi Comp Centrum Innowacji sp. z o.o. oraz Polski System Korzyści sp. z o.o.
05/06/24 17:09 COMP: Strategia Comp 2025 Next Generation - podniesienie celu strategii COMP 2025 Next Generation w zakresie transferu do akcjonariuszy w 2024 roku
24/05/24 17:47 COMP: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP S.A. na dzień 27 czerwca 2024 r.
17:34 COMP: Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy COMP S.A. o planowanym połączeniu Spółki z jej spółkami zależnymi Comp Centrum Innowacji sp. z o.o. oraz Polski System Korzyści sp. z o.o.
17:21 COMP: Uzgodnienie planu połączenia pomiędzy Spółką a jej spółkami zależnymi Comp Centrum Innowacji sp. z o.o. oraz Polski System Korzyści sp. z o.o.
17:02 COMP: Rekomendacja Rady Nadzorczej Comp SA dotycząca podziału zysku
16:56 COMP: Rekomendacja Zarządu Comp S.A. dotycząca podziału zysku
08:07  brak uprawnień DM BOŚ podwyższył wycenę akcji spółki Comp do 132 zł, podtrzymał rekomendację "kupuj"
20/05/24 17:13 COMP: COMP formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
13/05/24 16:30 COMP: Zawiadomienie o przekroczeniu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce