info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.06.27, godz. 04:20
kontakt
ORZELBIA

Komunikaty

15/06/22 18:56 ORZEŁ BIAŁY S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZ Spółki Orzeł Biały S.A. w dniu 15.06.2022 r.
18:50 ORZEŁ BIAŁY S.A.: Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki Orzeł Biały S.A.
18:47 ORZEŁ BIAŁY S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki oraz informacja o zgłoszeniu przez uprawnionego akcjonariusza projektu uchwały dotyczącego sprawy wprowadzonej do porządku obrad.
07/06/22 14:56 ORZEŁ BIAŁY S.A.: Wpływ kandydatury na Członka Rady Nadzorczej Orzeł Biały S.A.
19/05/22 17:26 ORZEŁ BIAŁY S.A.: ORZEŁ BIAŁY S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
12/05/22 15:19 ORZEŁ BIAŁY S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Orzeł Biały S.A. oraz przekazanie treści projektów uchwał wraz z uzasadnieniem, a także dokumentów które mają być przedmiotem obrad
15:09 ORZEŁ BIAŁY S.A.: Opinia Rady Nadzorczej Orzeł Biały S.A. w zakresie rekomendacji Zarządu dot. podziału zysku Spółki za rok 2021
10/05/22 07:01  brak uprawnień Urząd Celno-Skarbowy uważa, że Orzeł Biały błędnie rozliczył VAT na 4,7 mln zł
09/05/22 21:32 ORZEŁ BIAŁY S.A.: Informacja o wynikach kontroli podatkowej w zakresie podatku od towarów i usług
12/04/22 20:51 ORZEŁ BIAŁY S.A.: ORZEŁ BIAŁY S.A.
20:49 ORZEŁ BIAŁY S.A.: ORZEŁ BIAŁY S.A.
01/04/22 09:24 ORZEŁ BIAŁY S.A.: Wstępne szacunkowe wyniki za 2021 rok oraz informacja o rekomendacji Zarządu dotyczącej przeznaczenia zysku
16/03/22 16:17 ORZEŁ BIAŁY S.A.: Informacja o zamiarze ujęcia rezerw i odpisów w wyniku finansowym za 2021 rok w związku z kolejnym etapem postępowań celno - skarbowych
08/03/22 12:59 ORZEŁ BIAŁY S.A.: Informacja na temat wpływu inwazji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę na działalność Emitenta
27/01/22 16:24 ORZEŁ BIAŁY S.A.: Powołanie Członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji