info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.12.03, godz. 15:16
kontakt
ORZELBIA

Komunikaty

16/11/23 00:04 ORZEŁ BIAŁY S.A.: ORZEŁ BIAŁY S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
03/10/23 16:11 ORZEŁ BIAŁY S.A.: Uchylenie likwidacji spółki zależnej Pumech sp. z o.o.
21/09/23 00:08 ORZEŁ BIAŁY S.A.: ORZEŁ BIAŁY S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
11/09/23 14:28 ORZEŁ BIAŁY S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I półrocze 2023 roku
15/06/23 17:10 ORZEŁ BIAŁY S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZ Spółki Orzeł Biały S.A. w dniu 15.06.2023 r.
17:08 ORZEŁ BIAŁY S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
19/05/23 19:52 ORZEŁ BIAŁY S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Orzeł Biały S.A. oraz przekazanie treści projektów uchwał wraz z uzasadnieniem, a także dokumentów które mają być przedmiotem obrad
17:14 ORZEŁ BIAŁY S.A.: Informacja dotycząca rekomendacji Zarządu oraz opinii Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku za 2022 rok
18/05/23 00:05 ORZEŁ BIAŁY S.A.: ORZEŁ BIAŁY S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
26/04/23 19:31 ORZEŁ BIAŁY S.A.: ORZEŁ BIAŁY S.A.
19:24 ORZEŁ BIAŁY S.A.: ORZEŁ BIAŁY S.A.
14/04/23 13:22 ORZEŁ BIAŁY S.A.: Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2022 rok
09/01/23 15:29 ORZEŁ BIAŁY S.A.: Terminy przekazywania przez spółkę Orzeł Biały S.A. raportów okresowych w 2023 roku wraz z oświadczeniem o zamiarze stałego przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych
22/11/22 00:06 ORZEŁ BIAŁY S.A.: ORZEŁ BIAŁY S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
30/09/22 17:30 ORZEŁ BIAŁY S.A.: ORZEŁ BIAŁY S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego