info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.07, godz. 13:40
kontakt
ORZELBIA

Komunikaty

25/11/21 16:28 ORZEŁ BIAŁY S.A.: Otrzymanie zawiadomień o zdarzeniu powodującym zmianę udziału w akcjonariacie Spółki w wyniku połączenia NEF Battery Holdings s.a.r.l z ZAP Sznajder Batterien S.A.
22/11/21 00:07 ORZEŁ BIAŁY S.A.: ORZEŁ BIAŁY S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
16/11/21 16:41 ORZEŁ BIAŁY S.A.: Informacja o otrzymaniu decyzji organu II instancji w zakresie kontroli celno - skarbowej za 2015 rok
22/09/21 17:39 ORZEŁ BIAŁY S.A.: ORZEŁ BIAŁY S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
01/09/21 15:46 ORZEŁ BIAŁY S.A.: Likwidacja spółki zależnej Centralna Pompownia "Bolko" sp. z o.o.
02/08/21 14:54  brak uprawnień ORZEŁ BIAŁY SA (2/2021) Orzeł Biały Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
23/06/21 16:13 ORZEŁ BIAŁY S.A.: Odpowiedzi na pytania akcjonariusza złożone w związku ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Orzeł Biały S.A. w dniu 09.06.2021 r.
10/06/21 16:29  brak uprawnień ORZEŁ BIAŁY SA (1/2021) Orzeł Biały Spółka Akcyjna Raport dotyczący incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk
13:37 ORZEŁ BIAŁY S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Orzeł Biały S.A. w dniu 9.06.2021 r.
09/06/21 17:03 ORZEŁ BIAŁY S.A.: Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki Orzeł Biały S.A.
17:02 ORZEŁ BIAŁY S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Orzeł Biały S.A. oraz informacja o zgłoszonych sprzeciwach akcjonariusza
08/06/21 16:39 ORZEŁ BIAŁY S.A.: Powołanie Zarządu Spółki Orzeł Biały S.A. na nową kadencję
27/05/21 00:04 ORZEŁ BIAŁY S.A.: ORZEŁ BIAŁY S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
14/05/21 15:47 ORZEŁ BIAŁY S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Orzeł Biały S.A. oraz przekazanie treści projektów uchwał wraz z uzasadnieniem, a także dokumentów które mają być przedmiotem obrad
15:43 ORZEŁ BIAŁY S.A.: Opinia Rady Nadzorczej Orzeł Biały S.A. w zakresie rekomendacji Zarządu dot. podziału zysku Spółki za rok 2020