info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.07.18, godz. 12:39
kontakt
ORZBIALY

Komunikaty

20/06/24 20:05 ORZEŁ BIAŁY S.A.: Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki Orzeł Biały S.A.
19:49 ORZEŁ BIAŁY S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZ Spółki Orzeł Biały S.A. w dniu 20.06.2024 r.
19:48  brak uprawnień Orzeł Biały wypłaci 1 zł dywidendy na akcję za '23
19:44 ORZEŁ BIAŁY S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki oraz treść projektu uchwały poddanej pod głosowanie, która nie została podjęta.
19:41 ORZEŁ BIAŁY S.A.: Informacja o podjęciu przez Walne Zgromadzenie uchwały w przedmiocie wypłaty dywidendy za 2023 rok.
19/06/24 11:40  brak uprawnień ORZEŁ BIAŁY SA (1/2024) Orzeł Biały Spółka Akcyjna Raport dotyczący incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk
10:36 ORZEŁ BIAŁY S.A.: Zgłoszenie przez uprawnionego akcjonariusza projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "Orzeł Biały" S.A.
17/06/24 16:07 ORZEŁ BIAŁY S.A.: Zgłoszenie kandydatów na Członków Rady Nadzorczej Orzeł Biały S.A.
23/05/24 19:13 ORZEŁ BIAŁY S.A.: ORZEŁ BIAŁY S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
19:01 ORZEŁ BIAŁY S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Orzeł Biały S.A. oraz przekazanie treści projektów uchwał wraz z uzasadnieniem, a także dokumentów które mają być przedmiotem obrad
22/05/24 18:51  brak uprawnień Orzeł Biały chce wypłacić 1 zł dywidendy na akcję za '23
17:30 ORZEŁ BIAŁY S.A.: Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za 2023 rok
18/04/24 23:29 ORZEŁ BIAŁY S.A.: ORZEŁ BIAŁY S.A.
23:26 ORZEŁ BIAŁY S.A.: ORZEŁ BIAŁY S.A.
19/02/24 15:54 ORZEŁ BIAŁY S.A.: Odwołanie członka Rady Nadzorczej Spółki