info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.05.30, godz. 00:44
kontakt
TARCZYNS

Komunikaty

19/05/23 17:15 TARCZYŃSKI S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z projektami uchwał.
16/05/23 17:12 TARCZYŃSKI S.A.: Informacja otrzymana w trybie art. 69 Ustawy o ofercie
28/04/23 17:54 TARCZYŃSKI S.A.: TARCZYŃSKI S.A.
17:51 TARCZYŃSKI S.A.: TARCZYŃSKI S.A.
26/04/23 17:10  brak uprawnień Tarczyński chce wypłacić 2,2 zł dywidendy na akcję
17:06 TARCZYŃSKI S.A.: Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie wypłaty dywidendy z zysku za 2022 rok
28/02/23 17:10 TARCZYŃSKI S.A.: Informacja dotycząca wypłaty kwoty bezspornej odszkodowania z tytułu skutków pożaru na terenie zakładu produkcyjnego Spółki Tarczyński S.A. z dnia 21 października 2022 roku.
10/02/23 09:07 TARCZYŃSKI S.A.: Informacja o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Tarczyński S.A. w dniu 09 lutego 2023 roku
09/02/23 19:52 TARCZYŃSKI S.A.: Powołanie członka Rady Nadzorczej Tarczyński S.A.
19:44 TARCZYŃSKI S.A.: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A. w dniu 09 lutego 2023 roku.
26/01/23 16:41 TARCZYŃSKI S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2023 oraz oświadczenie o zamiarze stałego przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych
18/01/23 14:38 TARCZYŃSKI S.A.: Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Spółki - uzupełnienie informacji
13/01/23 16:24 TARCZYŃSKI S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki wraz z projektami uchwał.
12/01/23 17:10 TARCZYŃSKI S.A.: Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Spółki
09/01/23 17:28 TARCZYŃSKI S.A.: Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 69 Ustawy o ofercie