info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.07, godz. 12:17
kontakt
TARCZYNS

Komunikaty

29/11/21 17:37 TARCZYŃSKI S.A.: Powołanie Członka Zarządu
17:05 TARCZYŃSKI S.A.: TARCZYŃSKI S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
21/10/21 17:34 TARCZYŃSKI S.A.: Istotny aneks do umowy kredytu.
30/09/21 18:21 TARCZYŃSKI S.A.: TARCZYŃSKI S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
22/09/21 07:10 TARCZYŃSKI S.A.: Informacja o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Tarczyński S.A. w dniu 21 września 2021 roku
21/09/21 15:25 TARCZYŃSKI S.A.: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A. w dniu 21 września 2021 roku.
26/08/21 14:03 TARCZYŃSKI S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Tarczynski S.A. wraz z projektami uchwał.
30/07/21 09:33  brak uprawnień TARCZYŃSKI SA (1/2021) Tarczyński Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
31/05/21 17:05 TARCZYŃSKI S.A.: TARCZYŃSKI S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
15:43 TARCZYŃSKI S.A.: Informacja o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Tarczyński S.A. w dniu 31 maja 2021 roku
15:37 TARCZYŃSKI S.A.: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A. w dniu 31 maja 2021 roku.
15:16  brak uprawnień Tarczyński wypłaci 1,5 zł dywidendy na akcję
15:09 TARCZYŃSKI S.A.: Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie wypłaty dywidendy
24/05/21 18:30 TARCZYŃSKI S.A.: Uzupełnienie prawidłowego załącznika - Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej Spółki za lata 2019-2020
17:37 TARCZYŃSKI S.A.: Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A. zwołane na dzień 31 maja 2021 roku