info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.09.30, godz. 10:30
kontakt
TARCZYNS

Komunikaty

29/09/23 17:53 TARCZYŃSKI S.A.: TARCZYŃSKI S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
27/06/23 17:27 TARCZYŃSKI S.A.: Rejestracja zmiany Statutu Spółki
15/06/23 16:15 TARCZYŃSKI S.A.: Informacja o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Tarczyński S.A. w dniu 15 czerwca 2023 roku
16:05 TARCZYŃSKI S.A.: : Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A. w dniu 15 czerwca 2023 roku.
15:51  brak uprawnień Tarczyński wypłaci 2,2 zł dywidendy na akcję
15:42 TARCZYŃSKI S.A.: Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie wypłaty dywidendy
06/06/23 08:26 TARCZYŃSKI S.A.: Istotny aneks do umowy kredytu
30/05/23 22:44 TARCZYŃSKI S.A.: TARCZYŃSKI S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
19/05/23 17:15 TARCZYŃSKI S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z projektami uchwał.
16/05/23 17:12 TARCZYŃSKI S.A.: Informacja otrzymana w trybie art. 69 Ustawy o ofercie
28/04/23 17:54 TARCZYŃSKI S.A.: TARCZYŃSKI S.A.
17:51 TARCZYŃSKI S.A.: TARCZYŃSKI S.A.
26/04/23 17:10  brak uprawnień Tarczyński chce wypłacić 2,2 zł dywidendy na akcję
17:06 TARCZYŃSKI S.A.: Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie wypłaty dywidendy z zysku za 2022 rok
28/02/23 17:10 TARCZYŃSKI S.A.: Informacja dotycząca wypłaty kwoty bezspornej odszkodowania z tytułu skutków pożaru na terenie zakładu produkcyjnego Spółki Tarczyński S.A. z dnia 21 października 2022 roku.