info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.09.30, godz. 03:03
kontakt
CTOREBKA

Komunikaty

23/08/22 12:51 CZERWONA TOREBKA S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu za I półrocze
28/07/22 13:06 CZERWONA TOREBKA S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 procent liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Czerwona Torebka Spółka Akcyjna w dniu 28 lipca 2022 r.
12:37 CZERWONA TOREBKA S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "Czerwona Torebka" S.A. w dniu 28 lipca 2022 r.
01/07/22 14:12 CZERWONA TOREBKA S.A.: Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie wznowienia obrotu akcjami
13:50 CZERWONA TOREBKA S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Czerwona Torebka S.A.
12:20  brak uprawnień GPW: w sprawie wznowienia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki CZERWONA TOREBKA
30/06/22 08:08 CZERWONA TOREBKA S.A.: CZERWONA TOREBKA S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
15/06/22 23:43 CZERWONA TOREBKA S.A.: CZERWONA TOREBKA S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
20:24 CZERWONA TOREBKA S.A.: CZERWONA TOREBKA S.A. formularz raportu rocznego
25/05/22 14:39 CZERWONA TOREBKA S.A.: Zmiana terminu publikacji raportów
05/05/22 15:42 CZERWONA TOREBKA S.A.: Uchwała Zarządu GPW w sprawie zawieszenia obrotu akcjami
14:52  brak uprawnień GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki CZERWONA TOREBKA S.A.
29/04/22 14:58 CZERWONA TOREBKA S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2021 rok oraz raportu kwartalnego za I kwartał 2022 roku
01/02/22 08:41 CZERWONA TOREBKA S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2022
26/11/21 08:13 CZERWONA TOREBKA S.A.: CZERWONA TOREBKA S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego