info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.06.27, godz. 08:31
kontakt
CTOREBKA

Komunikaty

15/06/22 23:43 CZERWONA TOREBKA S.A.: CZERWONA TOREBKA S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
20:24 CZERWONA TOREBKA S.A.: CZERWONA TOREBKA S.A. formularz raportu rocznego
25/05/22 14:39 CZERWONA TOREBKA S.A.: Zmiana terminu publikacji raportów
05/05/22 15:42 CZERWONA TOREBKA S.A.: Uchwała Zarządu GPW w sprawie zawieszenia obrotu akcjami
14:52  brak uprawnień GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki CZERWONA TOREBKA S.A.
29/04/22 14:58 CZERWONA TOREBKA S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2021 rok oraz raportu kwartalnego za I kwartał 2022 roku
01/02/22 08:41 CZERWONA TOREBKA S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2022
26/11/21 08:13 CZERWONA TOREBKA S.A.: CZERWONA TOREBKA S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
27/08/21 17:07 CZERWONA TOREBKA S.A.: CZERWONA TOREBKA S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
09/08/21 13:06  brak uprawnień CZERWONA TOREBKA (1/2021) Czerwona Torebka Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
23/06/21 15:37 CZERWONA TOREBKA S.A.: Przyjęcie Polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej "Czerwona Torebka" Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
15:05 CZERWONA TOREBKA S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 procent liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Czerwona Torebka Spółka Akcyjna w dniu 23 czerwca 2021 roku
15:00 CZERWONA TOREBKA S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "Czerwona Torebka" S.A. w dniu 23 czerwca 2021 roku
28/05/21 17:06 CZERWONA TOREBKA S.A.: CZERWONA TOREBKA S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
26/05/21 14:49 CZERWONA TOREBKA S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Czerwona Torebka S.A.