info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.01, godz. 07:07
kontakt
TOYA

Komunikaty

30/06/22 20:23 TOYA S.A.: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TOYA S.A. w dniu 28 czerwca 2022
28/06/22 18:05  brak uprawnień ZWZ Toya zdecydowało o niewpłacaniu dywidendy
17:41 TOYA S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TOYA S.A. odbywające się w dniu 28 czerwca 2022 r.
16:49 TOYA S.A.: Treść projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA S.A. odbywającego się w dniu 28 czerwca 2022 r., zgłoszonej przez akcjonariusza.
21/06/22 18:05 TOYA S.A.: Zawarcie aneksu nr 2 do umowy o kredyt nieodnawialny nr WAR/8833/20/327/CB z BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
15/06/22 16:11 TOYA S.A.: Wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do Umowy o kredyt nieodnawialny nr WAR/8833/20/327/CB z dnia 14 września 2020 roku
31/05/22 16:47 TOYA S.A.: Treść projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 28 czerwca 2022, istotnych dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości
16:30 TOYA S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 28 czerwca 2022r.
13:34 TOYA S.A.: Ocena wniosku Zarządu Spółki TOYA S.A. dotycząca podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2021.
26/05/22 14:51 TOYA S.A.: Aneks z dnia 26 maja 2022 do Umowy o Kredyt w Rachunku Bieżącym nr BDK/KR-RB/000054601/0641/10
23/05/22 17:19  brak uprawnień Toya chce wypłacić 0,33 zł dywidendy na akcję
17:03 TOYA S.A.: Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021
12/05/22 11:53 TOYA S.A.: TOYA S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
11:05 TOYA S.A.: Korekta skonsolidowanego raportu okresowego za I kwartał 2022 roku grupy kapitałowej TOYA S.A.
11/05/22 22:54 TOYA S.A.: TOYA S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego