info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.01, godz. 07:17
kontakt
NTT

Komunikaty

30/06/22 07:03  brak uprawnień NTT System wypłaci 0,30 zł dywidendy na akcję za '21
29/06/22 23:54 NTT SYSTEM S.A.: Uchwała o wypłacie dywidendy podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. w dniu 29 czerwca 2022 roku
23:25 NTT SYSTEM S.A.: Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NTT System S.A. w dniu 29 czerwca 2022 roku
02:20 NTT SYSTEM S.A.: Zawarcie umowy faktoringu z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie
02:10 NTT SYSTEM S.A.: Zawarcie umowy faktoringu odwrotnego z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie
01:03 NTT SYSTEM S.A.: Zawarcie umowy o linię wielowalutową z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie
00:16 NTT SYSTEM S.A.: Zawarcie umowy limitu kredytowego wielocelowego z Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego
28/06/22 13:57 NTT SYSTEM S.A.: Uzupełnienie raportu bieżącego nr 8/2022 z dnia 2 czerwca 2022 r. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2022 r.
13/06/22 12:56 NTT SYSTEM S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR
03/06/22 15:38 NTT SYSTEM S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR
02/06/22 23:11 NTT SYSTEM S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NTT System S.A. na dzień 29 czerwca 2022 roku
31/05/22 16:53 NTT SYSTEM S.A.: Ocena Rady Nadzorczej dotycząca wniosku Zarządu NTT System S.A. w sprawie podziału zysku netto za rok 2021
30/05/22 22:33 NTT SYSTEM S.A.: NTT SYSTEM S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
27/05/22 14:53 NTT SYSTEM S.A.: Podpisanie aneksu do umowy faktoringu z Pekao Faktoring Sp. z o.o.
26/05/22 16:46 NTT SYSTEM S.A.: Rekomendacja Zarządu NTT System S.A. w sprawie podziału zysku netto za 2021 rok