info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.03.03, godz. 23:54
kontakt
NTT

Komunikaty

05/02/24 16:56 NTT SYSTEM S.A.: Podpisanie aneksu do umowy faktoringu z PKO Faktoring S.A.
26/01/24 17:25 NTT SYSTEM S.A.: Terminy i zakres publikacji raportów okresowych NTT System S.A. w 2024 roku
11/01/24 14:01 NTT SYSTEM S.A.: Podpisanie aneksu do umowy faktoringu z PKO Faktoring S.A.
10/01/24 12:41 NTT SYSTEM S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR
29/12/23 19:19 NTT SYSTEM S.A.: Podpisanie Aneksu do umowy faktoringu odwrotnego z Pekao Faktoring Sp. z.o.o.
20/12/23 20:10 NTT SYSTEM S.A.: Zawarcie umowy Kredytu Rewolwingowego z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie
30/11/23 16:39 NTT SYSTEM S.A.: Zawarcie Aneksu do umowy limitu kredytowego wielocelowego z Bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego
29/11/23 21:25 NTT SYSTEM S.A.: NTT SYSTEM S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
08/10/23 21:27 NTT SYSTEM S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR
29/09/23 17:22 NTT SYSTEM S.A.: NTT SYSTEM S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
06/09/23 08:23 NTT SYSTEM S.A.: Informacja o wstępnych, szacunkowych skonsolidowanych danych finansowych Grupy Kapitałowej NTT System S.A. w I półroczu 2023 r.
25/08/23 16:58 NTT SYSTEM S.A.: Zawarcie umowy Kredytu Rewolwingowego z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie
23/08/23 16:52 NTT SYSTEM S.A.: Powołanie Wiceprezesa Zarządu NTT System S.A.
22/08/23 16:54 NTT SYSTEM S.A.: Odwołanie Wiceprezesa Zarządu Spółki
02/08/23 15:03 NTT SYSTEM S.A.: Podpisanie umowy faktoringu odwrotnego z Pekao Faktoring Sp. z.o.o.