info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.05.20, godz. 09:51
kontakt
NEWAG

Komunikaty

17/05/22 18:25  brak uprawnień Grupa Newag szacuje 20,3 mln zł EBITDA w I kw., spadek o 57,3 proc. rdr
18:10 NEWAG S.A.: Wstępne jednostkowe i skonsolidowane wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2022 roku
11/05/22 13:40 NEWAG S.A.: Zgłoszenie kandydatury na członka Rady Nadzorczej
10/05/22 13:59  brak uprawnień Newag dostarczy Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej dwa dodatkowe dwunapędowe ZT
13:45 NEWAG S.A.: Skorzystanie przez zamawiającego z opcji zamówienia dwóch dodatkowych dwunapędowych zespołów trakcyjnych
05/05/22 20:13 NEWAG S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał
16:43 NEWAG S.A.: Rekomendacja Zarządu i Rady Nadzorczej w przedmiocie podziału zysku za rok 2021
27/04/22 17:19 NEWAG S.A.: NEWAG S.A.
17:12 NEWAG S.A.: NEWAG S.A.
14/04/22 17:31  brak uprawnień Newag szacuje, że miał w 2021 roku 85,7 mln zł zysku netto wobec 218,9 mln zł przed rokiem
17:17 NEWAG S.A.: Wstępne jednostkowe i skonsolidowane wyniki finansowe za rok 2021
25/03/22 18:22 NEWAG S.A.: Znaczne pakiety akcji/Zmiana stanu posiadania
03/03/22 17:42 NEWAG S.A.: Zawarcie aneksu do umowy kredytowej
08/02/22 15:14 NEWAG S.A.: Skorzystanie przez zamawiającego z opcji zamówienia dodatkowych pięciu dwunapędowych zespołów trakcyjnych
04/02/22 07:05  brak uprawnień Newag rozważa budowę instalacji wytwarzającej energię z odpadów za 580 mln zł netto, uruchomienie w '25 (wywiad)