info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.02.21, godz. 16:51
kontakt
SNIEZKA

Komunikaty

30/01/24 12:06 ŚNIEZKA: Terminy publikacji raportów okresowych w 2024 r.
21/11/23 10:52  brak uprawnień Śnieżka liczy na wyhamowanie spadków wolumenów na polskim rynku farb; priorytetem utrzymanie marż
20/11/23 19:23  brak uprawnień Wyniki Śnieżki w III kw. 2023 roku vs. konsensusu PAP Biznes
19:20  brak uprawnień Śnieżka miała w III kw. 65 mln zł EBITDA, powyżej konsensusu
17:05 ŚNIEZKA: ŚNIEZKA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
20/09/23 10:19  brak uprawnień Śnieżka obserwuje wyhamowanie tempa spadku wolumenów w Polsce; spodziewa się stabilnych cen surowców
19/09/23 17:50  brak uprawnień Śnieżka miała w II kw. 42,7 mln zł EBITDA, powyżej konsensusu
17:05 ŚNIEZKA: ŚNIEZKA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
04/09/23 09:10  brak uprawnień Wartość sprzedaży farb dekoracyjnych w II kw. wzrosła o 14 proc. - PZPFiK
04/08/23 08:03  brak uprawnień DM BDM podnosi rekomendację Śnieżki do "akumuluj" i cenę docelową do 79,9 zł
30/06/23 08:58  brak uprawnień Ipopema podwyższyła wartość godziwą akcji Śnieżki do 92,69 zł
02/06/23 14:34  brak uprawnień DM BDM podnosi rekomendację Śnieżki do 'trzymaj' i podnosi cenę docelową do 72,2 zł
17/05/23 14:28 ŚNIEZKA: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziałów w ogólnej liczbie głosów w FFiL Śnieżka SA
13:23 ŚNIEZKA: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziałów w ogólnej liczbie głosów w FFiL Śnieżka SA
16/05/23 17:07 ŚNIEZKA: ŚNIEZKA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego