info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.11.29, godz. 15:34
kontakt
INTERCAR

Komunikaty

18/11/21 17:38  brak uprawnień Zysk netto Inter Cars w III kw. '21 wyniósł 196 mln zł - zgodnie z szacunkami
17:11 INTERCARS: INTERCARS formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
15/11/21 07:37  brak uprawnień DM BOŚ podniósł cenę docelową dla akcji Inter Cars do 554,6 zł
12/11/21 12:24 INTERCARS: Przedłużenie terminów spłaty oraz zwiększenie kwoty kredytów udzielonych na podstawie konsorcjalnej umowy kredytu
09/11/21 15:09  brak uprawnień Grupa Inter Cars miała w październiku 1.166,3 mln zł przychodów, więcej rdr o 27,3 proc.
15:00 INTERCARS: : Informacja o miesięcznych przychodach ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Inter Cars.
05/11/21 21:30  brak uprawnień Szacunkowy zysk netto Inter Cars w III kw. '21 wyniósł 196 mln zł, lepiej od konsensusu
21:03 INTERCARS: Wstępne wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Inter Cars za III kwartał 2021 roku
04/11/21 23:43 INTERCARS: Zawarcie aneksu do konsorcjalnej umowy kredytu
28/10/21 21:09 INTERCARS: Wydanie promesy udzielenia kredytów przez Santander Bank Polska S.A.
08/10/21 11:36  brak uprawnień Grupa Inter Cars miała we wrześniu 1.087,4 mln zł przychodów, więcej rdr o 28,8 proc.
11:27 INTERCARS: : Informacja o miesięcznych przychodach ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Inter Cars.
27/09/21 06:40  brak uprawnień Inter Cars przewiduje w najbliższych miesiącach utrzymanie wysokiej sprzedaży, w '22 dalszy wzrost (wywiad)
09/09/21 17:20  brak uprawnień Wyniki Inter Carsu w II kw. 2021 roku vs. konsensus PAP (tabela)
17:11 INTERCARS: INTERCARS formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego