info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.01, godz. 07:31
kontakt
AMBRA

Komunikaty

19/05/22 07:05  brak uprawnień Ambra spodziewa się dodatniej dynamiki przychodów w IV kw. 21/22; rynek wina może rosnąć (wywiad)
11/05/22 08:52  brak uprawnień Strata netto j.d. Ambry w III kw. roku obrotowego 2021/22 wyniosła 0,5 mln zł
00:38 AMBRA: AMBRA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
08/03/22 15:24  brak uprawnień Millennium DM obniżył cenę docelową dla akcji Ambry do 28,5 zł
23/02/22 13:39  brak uprawnień Przychody Ambry w '22 mogą rosnąć mimo wyzwań; podwyżki cen nie pokryją w całości wzrostu kosztów
22/02/22 07:32  brak uprawnień Zysk netto Ambry w II kw. roku obrotowego 2021/22 wyniósł 34,7 mln zł
00:28 AMBRA: AMBRA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
13/12/21 11:40  brak uprawnień Ambra szacuje, że koszty produkcji wzrosną w '22 o kilkanaście proc.; szykuje podwyżki cen (wywiad)
19/11/21 16:03 AMBRA: Wybór firmy audytorskiej odpowiedzialnej za zbadanie rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego AMBRA S.A. oraz za przeprowadzenie oceny sprawozdań o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej AMBRA S.A.
09/11/21 00:33 AMBRA: AMBRA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
29/10/21 16:35 AMBRA: Korekta raportu bieżącego nr 8/2021 "Wykaz akcjonariuszy posiadających 5% i więcej ogólnej liczby głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AMBRA S.A. w dniu 26 października 2021 r."
26/10/21 19:03  brak uprawnień Ambra wypłaci 0,95 zł dywidendy na akcję
18:14 AMBRA: Wykaz akcjonariuszy posiadających 5% i więcej ogólnej liczby głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AMBRA S.A. w dniu 26 października 2021 r.
18:12 AMBRA: Informacja o dywidendzie
18:09 AMBRA: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Ambra S.A. w dniu 26 października 2021 r. wraz z wynikami głosowań