info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.07, godz. 14:21
kontakt
AMBRA

Komunikaty

19/11/21 16:03 AMBRA: Wybór firmy audytorskiej odpowiedzialnej za zbadanie rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego AMBRA S.A. oraz za przeprowadzenie oceny sprawozdań o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej AMBRA S.A.
09/11/21 00:33 AMBRA: AMBRA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
29/10/21 16:35 AMBRA: Korekta raportu bieżącego nr 8/2021 "Wykaz akcjonariuszy posiadających 5% i więcej ogólnej liczby głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AMBRA S.A. w dniu 26 października 2021 r."
26/10/21 19:03  brak uprawnień Ambra wypłaci 0,95 zł dywidendy na akcję
18:14 AMBRA: Wykaz akcjonariuszy posiadających 5% i więcej ogólnej liczby głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AMBRA S.A. w dniu 26 października 2021 r.
18:12 AMBRA: Informacja o dywidendzie
18:09 AMBRA: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Ambra S.A. w dniu 26 października 2021 r. wraz z wynikami głosowań
28/09/21 15:13  brak uprawnień Millennium DM podwyższył cenę docelową dla akcji Ambry do 36,1 zł
17/09/21 16:05 AMBRA: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
16/09/21 14:21  brak uprawnień Ambra oczekuje poprawy wyników w roku 2021/22, ale marże będą niższe (opis)
12:10  brak uprawnień Ambra oczekuje poprawy wyników w roku 2021/22, ale marże będą niższe
15/09/21 00:57 AMBRA: AMBRA formularz raportu rocznego
00:56 AMBRA: AMBRA formularz skonsolidowanego raportu rocznego
14/09/21 15:58  brak uprawnień Ambra chce wypłacić 0,95 zł dywidendy na akcję
15:50 AMBRA: Informacja w sprawie propozycji wypłaty dywidendy