info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.07.20, godz. 05:31
kontakt
ABPL

Komunikaty

04/06/24 14:11  brak uprawnień AB oczekuje, że kolejne kwartały mogą przynieść ożywienie w sektorze RTV/AGD
09:36  brak uprawnień Wg AB popyt na urządzenia IT wciąż ma duży potencjał zarówno ze strony B2B, jak i B2C (wywiad)
03/06/24 21:56  brak uprawnień Zysk netto grupy AB w I półr. 2023/24 wyniósł 106,2 mln zł, lepiej od prognoz (opis)
19:39  brak uprawnień AB miał 106,2 mln zł zysku netto w I półroczu roku obrotowego 2023/24
19:16 AB S.A.: AB S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
28/05/24 09:54 AB S.A.: Zmiana terminu przekazania raportu okresowego za I półrocze roku obrotowego 2023/2024
07/05/24 09:53  brak uprawnień DM BOŚ podniósł cenę docelową akcji AB do 96,6 zł
04/04/24 15:32 AB S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu podczas obrad w dniu 4 kwietnia 2024 roku
15:25 AB S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 6 marca 2024 roku - korekta
15:18 AB S.A.: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie AB S.A. w dniu 4 kwietnia 2024 r.
29/03/24 15:22 AB S.A.: Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zgłoszone przez Akcjonariusza
08/03/24 15:49 AB S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
06/03/24 17:09  brak uprawnień AB wypłaci 2 zł dywidendy na akcję za rok obrotowy 2022/2023 (aktl.)
16:35 AB S.A.: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie AB S.A. w dniu 6 marca 2024 r.
14:32  brak uprawnień AB wypłaci 2 zł dywidendy na akcję za rok obrotowy 2022/2023