info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.08.10, godz. 17:06
kontakt
BOGDANKA

Komunikaty

18/07/22 17:32  brak uprawnień Bogdanka szacuje zysk netto w I półr. na 336 mln zł; podtrzymuje plan produkcji na ten rok (opis)
17:21  brak uprawnień Bogdanka szacuje zysk netto w I półr. na 336 mln zł; podtrzymuje plan produkcji na ten rok
17:08 LW BOGDANKA S.A.: Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za I półrocze 2022 r.
08:57  brak uprawnień DM BOŚ podwyższył cenę docelową dla akcji Bogdanki do 80 zł
06/07/22 13:16 LW BOGDANKA S.A.: Powołanie Członka Zarządu LW Bogdanka S.A.
09:57  brak uprawnień Greenx zaktualizował kwotę roszczenia na 737 mln funtów
23/06/22 13:39 LW BOGDANKA S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A., które odbyło się w dniu 23 czerwca 2022 r.
13:35 LW BOGDANKA S.A.: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. w dniu 23 czerwca 2022 r.
11:25  brak uprawnień ZWZ Bogdanki zdecydowało o wypłacie 2,5 zł dywidendy na akcję
11:18 LW BOGDANKA S.A.: Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy z zysku netto LW Bogdanka S.A. za 2021 rok
22/06/22 16:20  brak uprawnień Bogdanka chce w '22 zwiększyć produkcję węgla do celów opałowych do ok. 260 tys. ton
14:05  brak uprawnień MAP chce, by Bogdanka pozostała spółką giełdową; do nabycia akcji od Enei może dojść w '23 - Sasin
20/06/22 17:57 LW BOGDANKA S.A.: Powołanie Zarządu LW Bogdanka S.A.
18/06/22 15:09  brak uprawnień TRIGGO SA (8/2022) Informacja o udzieleniu akcjonariuszowi informacji poza walnym zgromadzeniem zgodnie z art. 428 § 6 kodeksu spółek handlowych
11:57  brak uprawnień Skarb Państwa zawarł z Eneą list intencyjny ws. nabycia akcji Bogdanki (opis)