info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.06.27, godz. 07:32
kontakt
AZOTY

Komunikaty

23/06/22 13:43  brak uprawnień Puławy wypłacą 6,6 zł dywidendy na akcję za '21
03/06/22 14:16 GRUPA AZOTY SA: Podpisanie aneksu do umowy faktoringowej z ING Commercial Finance Polska S.A.
02/06/22 22:30 GRUPA AZOTY SA: Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Azoty S.A. zwołane na dzień 29 czerwca 2022 roku
22:24 GRUPA AZOTY SA: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty S.A. na dzień 29 czerwca 2022 roku
31/05/22 09:57  brak uprawnień Erste Group obniżyła rekomendację dla Grupy Azoty do "trzymaj", cena docelowa 51,7 zł
26/05/22 17:34 GRUPA AZOTY SA: Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021
11:17  brak uprawnień Grupa Azoty zainteresowana technologią SMR, prowadzi rozmowy z dostawcami - MAP
25/05/22 20:30 GRUPA AZOTY SA: GRUPA AZOTY SA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
12:28  brak uprawnień DM BOŚ podniósł cenę docelową akcji Grupy Azoty do 62 zł, nadal zaleca ich kupno
20/05/22 18:55  brak uprawnień Zarząd Grupy Azoty rekomenduje przeznaczenie zysku netto za 2021 rok na kapitał zapasowy
18:39 GRUPA AZOTY SA: Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 2021
17/05/22 14:46  brak uprawnień Zarząd ZA Puławy rekomenduje wypłatę 6,6 zł dywidendy na akcję za '21
10/05/22 21:39  brak uprawnień Grupa Azoty miała1,34 mld zł EBITDA w I kwartale, powyżej konsensusu
21:01 GRUPA AZOTY SA: Szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Azoty za I kwartał 2022 roku
28/04/22 18:59 GRUPA AZOTY SA: GRUPA AZOTY SA