info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.08.10, godz. 16:28
kontakt
PAK

Komunikaty

08/08/22 18:48  brak uprawnień ZE PAK zawarł z Orsted Wind Power umowę ramową i aneks do umowy wspólników
18:33 ZE PAK S.A.: Zawarcie przez ZE PAK S.A. ze spółką Orsted Wind Power A/S umowy ramowej oraz aneksu do umowy wspólników
28/07/22 07:43  brak uprawnień Prezes URE zaktualizował kwotę kosztów osieroconych na 2023 rok
26/07/22 12:21 ZE PAK S.A.: Wyrok WSA w Warszawie - koncesja na wydobywanie węgla brunatnego
01/07/22 13:05 ZE PAK S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ZE PAK SA w dniu 30 czerwca 2022 roku
30/06/22 18:16 ZE PAK S.A.: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZE PAK SA w dniu 30 czerwca 2022 roku
27/06/22 19:49 ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.: Podjęcie decyzji przez ZE PAK S.A. o zawarciu aneksu nr 2 do przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów w PAK-Polska Czysta Energia sp. z o.o. oraz przeniesienie własności zorganizowanej części przedsiębiorstwa Elektrowni Konin na PAK-PCE Biopaliwa i Wodór sp. z o.o.
15/06/22 16:19  brak uprawnień PAK-PCE Polski Autobus Wodorowy podpisał z Mostostalem Puławy umowę ws. budowy fabryki
16:11 ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.: Zawarcie umowy przez PAK-PCE Polski Autobus Wodorowy sp. z o.o. na budowę zakładu produkcyjnego autobusów zasilanych ogniwami wodorowymi
14/06/22 17:29 ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.: Rejestracja zmian Statutu ZE PAK SA
10/06/22 11:31  brak uprawnień ZE PAK chce zrealizować projekt wiatrowy w Człuchowie; nakłady zw. z nabyciem i realizacją farmy to ok. 725 mln zł (aktl.)
11:16  brak uprawnień ZE PAK chce zrealizować projekt wiatrowy w Człuchowie; nakłady zw. z nabyciem i realizacją farmy to ok. 725 mln zł
11:01 ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.: Nabycie przez spółkę zależną ZE PAK S.A., tj. PAK-Polska Czysta Energia sp. z o.o. projektu wiatrowego
03/06/22 14:00 ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZE PAK SA
30/05/22 15:16  brak uprawnień PAK-PCE Polski Autobus Wodorowy rozpoczął produkcję 15 autobusów