info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.07, godz. 23:39
kontakt
KORBUDOM

Komunikaty

01/12/21 12:17  brak uprawnień GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. W UPADŁOŚCI
14/10/21 18:59  brak uprawnień Sąd ogłosił upadłość KB Dom
18:53 KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA: Postanowienie o ogłoszeniu upadłości Emitenta
18:49 KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA: Podpisanie aneksu do Umowy pożyczki
13/10/21 19:35 KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA: Wznowienie notowań akcji Emitenta
13:45  brak uprawnień GPW: w sprawie wznowienia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A.
11/10/21 20:32 KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA: Uzupełnienie raportu okresowego za pierwsze półrocze 2021r.
04/10/21 17:14 KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA: Zawieszenie notowań akcji Emitenta
13:00  brak uprawnień GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A.
30/09/21 19:21 KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA: KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
26/08/21 22:37 KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA: Rezygnacja osoby zarządzającej
13/08/21 11:35  brak uprawnień Korporacja Budowlana DOM SA (1/2021) - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
07/07/21 15:04 KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA: Informacje udzielone akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem w trybie art. 428 KSH
23/06/21 18:55 KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 23 czerwca 2021 roku
18:52 KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA: Uchwały będące przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 23 czerwca 2021r.