info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.12.05, godz. 03:23
kontakt
TALEX

Komunikaty

22/11/23 06:41 TALEX: TALEX formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
20/11/23 09:57 TALEX: Zmiana terminu przekazania Raportu kwartalnego (SA-Q3)
17/11/23 14:30 TALEX: Zmiana umowy z P4 Sp. z o.o.
03/11/23 12:02 TALEX: Usterka przy publikacji raportu bieżącego
31/10/23 11:55  brak uprawnień Talex ma umowę z Toyota Motor Poland o szac. wartości 8,92 mln zł netto
11:43 TALEX: Zawarcie umowy z Toyota Motor Poland Company Limited Sp. z o.o.
23/10/23 11:32 TALEX: Zmiana umowy z Allegro.pl Sp. z o.o.
29/09/23 06:09 TALEX: TALEX formularz raportu półrocznego dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub uslugową
21/06/23 12:08 TALEX: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Talex S.A. odbyte w dniu 21 czerwca 2023 r.
11:28 TALEX: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu
02/06/23 08:44 TALEX: Uzyskanie kolejnych zamówień od jednego podmiotu
30/05/23 06:47 TALEX: TALEX formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
26/05/23 00:02 TALEX: Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Talex S.A. zwołane na dzień 21 czerwca 2023 r.
00:01 TALEX: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 21 czerwca 2023 r.
28/04/23 11:39  brak uprawnień TALEX SA (1/2023) TALEX Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021