info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.12.04, godz. 15:44
kontakt
STALPROF

Komunikaty

25/11/22 11:57 STALPROFIL S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu STALPROFIL S.A., w dniu 24.11.2022r
07:36 STALPROFIL S.A.: STALPROFIL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
24/11/22 12:11 STALPROFIL S.A.: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie STALPROFIL S.A.
12:07 STALPROFIL S.A.: Powołanie członków Rady Nadzorczej Stalprofil S.A.
12:03 STALPROFIL S.A.: Odwołanie członka Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A.
17/11/22 14:19  brak uprawnień Stalprofil szacuje, że miał w III kw. 8,85 mln zł zysku netto, mniej o 64 proc. rdr
14:06 STALPROFIL S.A.: Podjęcie decyzji o dokonaniu przez Spółkę aktualizacji wartości zapasów wyrobów hutniczych
10/11/22 11:52 STALPROFIL S.A.: Zgłoszenie kandydatury na członka Rady Nadzorczej Spółki.
04/11/22 12:30 STALPROFIL S.A.: Informacja o utrzymaniu w mocy wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach w postępowaniu przeciwko byłemu Prezesowi Zarządu ZRUG ZABRZE S.A. oraz TUIR ALLIANZ
28/10/22 08:22 STALPROFIL S.A.: Treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia STALPROFIL S.A., zwołanego na 24 listopada 2022 roku
08:18 STALPROFIL S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "STALPROFIL" S.A.
20/10/22 10:08 STALPROFIL S.A.: Wstępne szacunkowe wyniki finansowe STALPROFIL S.A. za 9 miesięcy 2022 roku
17/10/22 08:35 STALPROFIL S.A.: Informacja o śmierci Członka Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A.
13/10/22 13:44 STALPROFIL S.A.: Rejestracja zmian Statutu Spółki
30/09/22 15:08  brak uprawnień Stalprofil zawarł z firmą Romgos Gwiazdowscy aneks do umowy na budowę odcinka gazociągu