info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.09.30, godz. 02:11
kontakt
STALPROD

Komunikaty

01/09/22 09:00  brak uprawnień OFERTA ZAKUPU AKCJI STALPRODUKT SPÓŁKA AKCYJNA
08:10  brak uprawnień Stalprodukt chce skupić do 200 tys. akcji własnych za max. 50 mln zł
08:00 STALPRODUKT: Oferta zakupu akcji Stalprodukt Spółka Akcyjna
31/08/22 17:14 STALPRODUKT: STALPRODUKT formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
04/08/22 14:31 STALPRODUKT: Informacja poufna na temat wyników osiągniętych przez Emitenta w I półroczu 2022 r.
30/06/22 15:29 STALPRODUKT: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Spółki
23/06/22 16:36  brak uprawnień Stalprodukt wypłaci 12 zł dywidendy na akcję
16:33 STALPRODUKT: Wypłata dywidendy
16:32 STALPRODUKT: Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
20/06/22 14:18 STALPRODUKT: Informacja poufna dotycząca wypłaty dywidendy przez spółkę zależną - ZGH "Bolesław" S.A.
27/05/22 STALPRODUKT: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
20/05/22 16:32 STALPRODUKT: Powołanie osób zarządzających
13/05/22 17:06 STALPRODUKT: STALPRODUKT formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
05/05/22 17:48  brak uprawnień Grupa Stalprodukt szacuje, że miała w I kw. 151,4 mln zł zysku netto, powyżej konsensusu
17:15 STALPRODUKT: Informacja poufna na temat wyników osiągniętych przez Emitenta w I kwartale 2022 roku