info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.12.04, godz. 17:32
kontakt
SFINKS

Komunikaty

29/11/22 17:52 SFINKS POLSKA S.A.: SFINKS POLSKA S.A. formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
12/10/22 16:07 SFINKS POLSKA S.A.: Korekta zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Sfinks Polska S.A.
06/10/22 16:23 SFINKS POLSKA S.A.: Zamiana części akcji zwykłych na okaziciela serii R na akcje imienne
30/09/22 18:39 SFINKS POLSKA S.A.: SFINKS POLSKA S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
26/09/22 20:16 SFINKS POLSKA S.A.: Zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Sfinks Polska S.A.
19:25 SFINKS POLSKA S.A.: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania i zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Sfinks Polska S.A.
22/09/22 19:17 SFINKS POLSKA S.A.: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
20/09/22 18:01 SFINKS POLSKA S.A.: Rejestracja zmian w Statucie Sfinks Polska S.A.
07/09/22 22:00  brak uprawnień Zysk netto Sfinksa w I półr. wyniósł 14,3 mln zł - szacunki
21:49 SFINKS POLSKA S.A.: Wstępne jednostkowe wyniki finansowe po I półroczu 2022r. z uwzględnieniem wpływu zatwierdzonego układu
10/08/22 15:46 SFINKS POLSKA S.A.: Zawarcie aneksu do umowy z Frito Lay Poland Sp. z o.o.
05/07/22 14:19 SFINKS POLSKA S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Sfinks Polska S.A. w dniu 30 czerwca 2022 r.
30/06/22 17:56 SFINKS POLSKA S.A.: Informacja nt. treści uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z dnia 30 czerwca 2022r.
17:41 SFINKS POLSKA S.A.: Powołanie członka Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A.
23/06/22 17:52 SFINKS POLSKA S.A.: Aktualizacja informacji nt. otrzymania pomocy publicznej przez Emitenta