info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.12.04, godz. 17:20
kontakt
ROPCZYCE

Komunikaty

01/12/22 11:53 ROPCZYCE: Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie
21/11/22 11:18 ROPCZYCE: Podjęcie przez Radę Nadzorczą Spółki uchwały o wyrażeniu zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za 2022 rok
28/10/22 11:53  brak uprawnień ZM Ropczyce chcą wypłacić 1 zł zaliczki na akcję na poczet dywidendy z zysku za 2022 r.
11:34 ROPCZYCE: Uchwała Zarządu w sprawie wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za 2022 rok
26/10/22 18:27  brak uprawnień Ropczyce po trzech kw. zwiększyły zysk netto do 36 mln zł, ostrożnie patrzą w przyszłość
17:24 ROPCZYCE: ROPCZYCE formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
07/10/22 16:51  brak uprawnień ZM Ropczyce planują zwiększyć zdolności produkcyjne
16:38 ROPCZYCE: Decyzja w spawie realizacji nowej inwestycji w związku z uzyskaniem decyzji o wsparciu od Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec
10/08/22 17:32 ROPCZYCE: ROPCZYCE formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
01/07/22 16:57 ROPCZYCE: Otrzymanie pozwu o zapłatę od Banku Handlowego S.A.
31/05/22 13:02 ROPCZYCE: Zawiadomienia o transakcjach na akcjach Spółki otrzymane od osób zobowiązanych
17/05/22 19:15 ROPCZYCE: ROPCZYCE formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
06/05/22 14:38 ROPCZYCE: Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję - uzupełnienie informacji
12/04/22 15:15 ROPCZYCE: Zawiadomienie Spółki o zmianie stanu posiadania akcji własnych
15:09 ROPCZYCE: Znaczne pakiety akcji - zwiększenie stanu posiadania akcji Spółki