info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.01, godz. 07:43
kontakt
ROPCZYCE

Komunikaty

31/05/22 13:02 ROPCZYCE: Zawiadomienia o transakcjach na akcjach Spółki otrzymane od osób zobowiązanych
17/05/22 19:15 ROPCZYCE: ROPCZYCE formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
06/05/22 14:38 ROPCZYCE: Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję - uzupełnienie informacji
12/04/22 15:15 ROPCZYCE: Zawiadomienie Spółki o zmianie stanu posiadania akcji własnych
15:09 ROPCZYCE: Znaczne pakiety akcji - zwiększenie stanu posiadania akcji Spółki
14:07 ROPCZYCE: Zawiadomienia o transakcjach na akcjach Spółki otrzymane od osób zobowiązanych
10:27 ROPCZYCE: Informacja o nabyciu akcji przez uczestników Programu Motywacyjnego
08/04/22 15:54 ROPCZYCE: Potwierdzenie przez Radę Nadzorczą wykonania celów budżetowych wyznaczonych w Programie Motywacyjnym na 2021 rok i uchwalenie celów budżetowych Programu Motywacyjnego na 2022 rok
15:03 ROPCZYCE: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 8 kwietnia 2022 r
14:54 ROPCZYCE: Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję
14:21 ROPCZYCE: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 8 kwietnia 2022 roku.
13:42  brak uprawnień ZM Ropczyce wypłacą 1,3 zł dywidendy na akcję
13:35 ROPCZYCE: Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. uchwały w przedmiocie wypłaty dywidendy
04/04/22 15:21  brak uprawnień ZM Ropczyce zawieszą współpracę ze wschodnimi kontrahentami; utworzy odpis w kwocie 11,1 mln zł
15:06 ROPCZYCE: Utworzenie odpisu aktualizującego wybranych składników aktywów Spółki w związku z wojną w Ukrainie