info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.07, godz. 14:06
kontakt
PULAWY

Komunikaty

29/11/21 14:42  brak uprawnień Bogdanka ma aneks z ZA Puławy do umowy sprzedaży węgla energetycznego
14:34 PUŁAWY: Kontynuacja współpracy z Lubelskim Węglem "Bogdanka" S.A.
25/11/21 10:25  brak uprawnień Produkcja nawozów azotowych w październiku spadła o 2,6 proc. rdr - GUS
22/11/21 18:20  brak uprawnień Polimex chce wydłużenia realizacji bloku węglowego dla ZA Puławy o 223 dni
18:00 PUŁAWY: Otrzymanie wniosku od wykonawcy do umowy o kompleksową realizację inwestycji pn. "Budowa Bloku Energetycznego w oparciu o paliwo węglowe".
09/11/21 22:47 PUŁAWY: PUŁAWY formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
28/10/21 23:36 PUŁAWY: Szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Grupy Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. za III kwartał oraz 9 miesięcy 2021 roku.
25/10/21 10:19  brak uprawnień Produkcja nawozów azotowych we wrześniu wzrosła o 3,2 proc. rdr - GUS
19/10/21 19:49 PUŁAWY: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. zwołanym na dzień 5 października 2021 roku, a kontynuującym - po przerwie - obrady w dniu 19 października 2021 roku.
19:47 PUŁAWY: Uchwały podjęte podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. w dniu 19 października 2021 roku.
19:44 PUŁAWY: Powołanie Członków Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A.
15/10/21 21:55  brak uprawnień PUŁAWY SA (3/2021) Grupa Azoty Zakłady Azotowe PUŁAWY Spółka Akcyjna Raport dotyczący incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk
21:50 PUŁAWY: Zgłoszenie kandydatów na Członków Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A.
14/10/21 21:40 PUŁAWY: Rezygnacja Członków Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A.
05/10/21 19:09  brak uprawnień PUŁAWY SA (2/2021) Grupa Azoty Zakłady Azotowe PUŁAWY Spółka Akcyjna Raport dotyczący incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk