info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.05, godz. 05:53
kontakt
KCI

Komunikaty

26/11/21 12:35  brak uprawnień KCI podpisało niewiążące porozumienie ws. sprzedaży 40 proc. Gremi Media
12:24 KCI: Wynik przeglądu opcji strategicznych długookresowego rozwoju spółki Grupy Kapitałowej KCI: Gremi Media SA oraz zawarcie niewiążącego porozumienia term sheet z inwestorem strategicznym - Pluralis B.V. z siedzibą w Amsterdamie - dotyczącego podstawowych warunków sprzedaży znacznego pakietu akcji spółki Gremi Media S.A.
25/11/21 17:15 KCI: KCI formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
15/11/21 22:30 KCI: Zawiadomienie o ustanowieniu zabezpieczenia na akcjach spółki KCI SA
08/11/21 17:47 KCI: Informacja o kontynuacji działań zmierzających do zmiany rynku notowań akcji Spółki z Głównego Rynku GPW na rynek NewConnect
17:39 KCI: Uprawomocnienie się wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie w sprawie o uchylenie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie upowaz˙nienia zarza?du do zmiany rynku notowań akcji Spółki KCI S.A. z rynku głównego Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie na rynek NewConnect
03/11/21 07:03  brak uprawnień Wirtualna Polska wycofuje się z rozmów ws. kupna Gremi Media - media
24/09/21 18:06 KCI: KCI formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
11/08/21 20:35 KCI: Zawiadomienie o zmianie udziału w głosach
03/08/21 11:10 KCI: Zawiadomienie o ustanowieniu zabezpieczenia na akcjach spółki KCI SA
30/07/21 11:44 KCI: Zmiana Warunków Emisji Obligacji serii P
14/07/21 13:47 KCI: Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej oraz powołanie Komitet Audytu
12/07/21 12:59  brak uprawnień KCI SA (1/2021) KCI Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
11/07/21 17:04 KCI: Uchylenie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym
02/07/21 17:47 KCI: Zmiana zabezpieczenia na majątku spółki KCI SA