info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.03, godz. 19:25
kontakt
PEKABEX

Komunikaty

30/06/22 20:09 PEKABEX: Zawarcie umowy ramowej dla linii kredytowej wieloproduktowej przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
23/06/22 18:57  brak uprawnień Pekabex wypłaci 0,2 zł dywidendy na akcję
18:53 PEKABEX: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
18:48 PEKABEX: Odwołanie i powołanie Rady Nadzorczej
18:42 PEKABEX: Informacja o wypłacie dywidendy
18:34 PEKABEX: Zgłoszenie projektu uchwały i treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. w dniu 23 czerwca 2022 r.
17/06/22 15:13 PEKABEX: Zawarcie porozumienia do znaczącej umowy
09/06/22 21:37 PEKABEX: Przekroczenie przez łączną wartość umów zawartych z tym samym podmiotem w danym roku kalendarzowym wartości znaczącej umowy
21:25 PEKABEX: Zawarcie aneksu do umowy limitu kredytowego wielocelowego przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
07/06/22 15:54 PEKABEX: Raport miesięczny wielkości produkcji w maju 2022 r.
01/06/22 19:19 PEKABEX: Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
27/05/22 15:12  brak uprawnień Pekabex chce wypłacić 0,16 zł dywidendy na akcję
15:01 PEKABEX: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
26/05/22 19:52  brak uprawnień Pekabex miał w I kw. 12,6 mln zł zysku netto, mniej rdr o 10,8 proc.
19:06 PEKABEX: PEKABEX formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego