info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.07, godz. 13:45
kontakt
ODLEWNIE

Komunikaty

15/11/21 08:11 ODLEWNIE: ODLEWNIE formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
20/09/21 07:32 ODLEWNIE: ODLEWNIE formularz raportu półrocznego dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub uslugową
29/07/21 10:32  brak uprawnień ODLEWNIE POLSKIE SA (1/2021) Odlewnie Polskie Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
02/07/21 14:38 ODLEWNIE: Zmiana udziału w kapitale zakładowym Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE
21/06/21 15:30 ODLEWNIE: Akcjonariusze posiadający powyżej 5% głosów na ZWZ Spółki w dn. 21.06.2021 r.
15:28  brak uprawnień Odlewnie Polskie wypłacą 0,25 zł dywidendy na akcję
15:24 ODLEWNIE: Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały o wypłacie dywidendy za 2020 rok
15:15 ODLEWNIE: Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
15/06/21 16:06 ODLEWNIE: Uzupełnienie raportu bieżącego nr 9/2021 z 25.05.2021 r.
25/05/21 13:27 ODLEWNIE: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
17/05/21 17:28 ODLEWNIE: ODLEWNIE formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
11/05/21 12:17  brak uprawnień Zarząd Odlewni Polskich rekomenduje 0,25 zł dywidendy na akcję za 2020 rok
12:06 ODLEWNIE: Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie wypłaty akcjonariuszom dywidendy za 2020 rok
30/04/21 17:19 ODLEWNIE: ODLEWNIE formularz raportu rocznego dla emitentów prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
23/04/21 11:02 ODLEWNIE: Zmiana terminu przekazania raportu za rok 2020