info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.05, godz. 11:59
kontakt
MCI

Komunikaty

04/07/22 15:21 MCI CAPITAL ASI S.A.: Informacja o transakcji na akcjach Emitenta
01/07/22 07:11 MCI CAPITAL ASI S.A.: Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej
27/06/22 19:48  brak uprawnień MCI Capital ASI wypłaci 0,70 zł dywidendy na akcję
19:33 MCI CAPITAL ASI S.A.: Informacja o wypłacie dywidendy za rok 2021
19:32 MCI CAPITAL ASI S.A.: Informacja o uchwałach podjętych w czasie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Capital ASI S.A.
19:31 MCI CAPITAL ASI S.A.: Informacja o wykazie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MCI Capital ASI S.A.
24/06/22 15:26 MCI CAPITAL ASI S.A.: Zawarcie umowy kredytowej z ING Bankiem Śląskim S.A.
07/06/22 16:17 MCI CAPITAL ASI S.A.: Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
03/06/22 21:59 MCI CAPITAL ASI S.A.: Nabycie akcji eSky.pl S.A.
01/06/22 18:47 MCI CAPITAL ASI S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
18:43  brak uprawnień MCI Capital ASI planuje wypłacić 0,70 zł dywidendy na akcję
18:14 MCI CAPITAL ASI S.A.: Zmiany w składzie Zarządu
18:10 MCI CAPITAL ASI S.A.: Rekomendacja wypłaty dywidendy z zysku za rok 2021
30/05/22 23:20 MCI CAPITAL ASI S.A.: Realizacja I etapu umowy inwestycyjnej dotyczącej nabycia oraz objęcia akcji eSky.pl S.A.
11/05/22 17:34 MCI CAPITAL ASI S.A.: MCI CAPITAL ASI S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego