info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.07, godz. 23:32
kontakt
LUBAWA

Komunikaty

25/11/21 06:31 LUBAWA: LUBAWA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
10/11/21 22:13 LUBAWA: Szacunkowe wyniki finansowe za I-III kw. 2021 r.
16/09/21 01:20 LUBAWA: LUBAWA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
31/08/21 19:40 LUBAWA: Szacunkowe wyniki finansowe za I półrocze 2021 r.
30/07/21 14:32  brak uprawnień LUBAWA SA (2/2021) Lubawa Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
28/07/21 22:10 LUBAWA: Zmiana pełniącego funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu
08/07/21 13:24 LUBAWA: Podpisanie przez konsorcjum umowy z Inspektoratem Uzbrojenia
25/06/21 19:43 LUBAWA: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Lubawa S.A. w dniu 25 czerwca 2021 r.
19:34 LUBAWA: Treść uchwał podjętych przez ZWZ Lubawa S.A. w dniu 25 czerwca 2021 r.
01/06/21 19:04 LUBAWA: Powołanie Zarządu Lubawa S.A. na nową kadencję
28/05/21 21:35 LUBAWA: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubawa SA na dzień 25 czerwca 2021 r.
27/05/21 00:29 LUBAWA: LUBAWA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
20/05/21 16:32  brak uprawnień Zysk netto Lubawy w I kw. wyniósł 9,11 mln zł, spadł o 25,8 proc. rdr - szacunki
16:16 LUBAWA: Szacunkowe wyniki finansowe za I kw. 2021 r.
29/04/21 23:39  brak uprawnień LUBAWA SA (1/2021) Lubawa Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk