info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.03.04, godz. 12:31
kontakt
PRIMETECH

Komunikaty

15/01/24 13:49 PRIMETECH S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2024
10/01/24 15:23 PRIMETECH S.A.: Rezygnacja Członka Zarządu
09/01/24 14:10 PRIMETECH S.A.: Zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży udziałów
29/12/23 12:58 PRIMETECH S.A.: Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów
22/12/23 15:54 PRIMETECH S.A.: Informacja o podjęciu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przedwstępnej umowy zbycia udziałów spółki zależnej
13/11/23 14:13 PRIMETECH S.A.: Decyzja ubezpieczyciela w sprawie roszczenia z umowy ubezpieczenia
09/11/23 17:20 PRIMETECH S.A.: PRIMETECH S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
13/10/23 15:10 PRIMETECH S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2023 roku
06/10/23 16:00 PRIMETECH S.A.: Rozwiązanie rezerwy na roszczenia pracownicze dot. kontraktu we Francji
05/09/23 17:22 PRIMETECH S.A.: Umorzenie postępowania o uchylenie uchwały Nr 2 NWZ PRIMETECH S.A. z 13 listopada 2020 r. w sprawie wycofania akcji Emitenta z obrotu na rynku regulowanym
25/08/23 18:34 PRIMETECH S.A.: PRIMETECH S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
31/07/23 14:46  brak uprawnień PRIMETECH SA (1/2023) PRIMETECH Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
27/06/23 17:16 PRIMETECH S.A.: Treść uchwał podjętych na ZWZ PRIMETECH S.A. w dniu 27 czerwca 2023 r.
17:07 PRIMETECH S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ PRIMETECH S.A. w dniu 27 czerwca 2023 r.
06/06/23 15:40 PRIMETECH S.A.: Zawarcie porozumienia z akcjonariuszami w przedmiocie wycofania powództwa o uchylenie uchwały NWZ i wzajemnego zrzeczenia się roszczeń