info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.08.08, godz. 05:32
kontakt
KETY

Komunikaty

03/08/22 11:54 brak uprawnień Grupa Kęty spodziewa się w II półr. 2022 r. wyhamowania sprzedaży (opis)
11:06 brak uprawnień Grupa Kęty chce poczekać z aktl. strategii; może przedłużyć jej zakres
10:45 brak uprawnień W II półr. '22 Grupa Kęty spodziewa się wzrostu nakładów inwestycyjnych
10:20 brak uprawnień Grupa Kęty spodziewa się w II półr. 2022 r. wyhamowania sprzedaży
02/08/22 17:50 brak uprawnień Grupa Kęty miała w II kw. 2022 r. ok. 246 mln zł zysku netto, powyżej szacunków (opis)
17:24 brak uprawnień Grupa Kęty miała w II kw. 2022 r. ok. 246 mln zł zysku netto, powyżej szacunków
17:13 KETY: KETY formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
26/07/22 11:15 brak uprawnień Grupa Kęty zastąpi Grupę Lotos w WIG20 (opinia)
25/07/22 10:53 brak uprawnień Grupa Kęty ma aneks do umowy kredytowej z PKO BP; kwota kredytu zwiększona zostanie do 400 mln zł
10:46 KETY: Decyzja zarządu Spółki o akceptacji warunków zmiany umowy kredytu w rachunku bieżącym oraz rachunkach walutowych zawartej z bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. oraz o podpisaniu aneksu do tej umowy
22/06/22 17:52 brak uprawnień Grupa Kęty szacuje skonsolidowany zysk netto w II kw. '22 na 220 mln zł, wzrost o 36 proc. rdr (opis)
17:35 brak uprawnień Grupa Kęty podniosła o 17 proc. do 642 mln zł prognozy zysku netto, o 19 proc. do 980 mln zł EBITDA w '22
17:19 brak uprawnień Grupa Kęty szacuje skons. zysk netto w II kw. '22 na 220 mln zł, wzrost o 36 proc. rdr
KETY: Aktualizacja prognozy wyników finansowych na 2022 r.
17:11 KETY: Szacunkowe, skonsolidowane wyniki finansowe za 2 kwartał 2022 r. oraz informacje dotyczące wpływu wojny w Ukrainie na działalność operacyjną w tym okresie.