info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.09.26, godz. 23:27
kontakt
KETY

Komunikaty

20/09/23 12:07  brak uprawnień Grupa Kęty szacuje zysk netto j.d. w III kw. '23 na 161 mln zł, spadek o 6 proc. rdr
11:56  brak uprawnień Grupa Kęty szacuje zysk netto j.d. w III kw. '23 na 161 mln zł, spadek o 6 proc. rdr
11:50 KETY: Szacunkowe, skonsolidowane wyniki finansowe za 3 kwartał 2023 r.
15/09/23 15:24 KETY: Powołanie Członka Zarządu Grupy KĘTY S.A.
14/09/23 12:53 KETY: Aktualizacja kalendarza wydarzeń korporacyjnych na rok 2023
18/08/23 12:32 KETY: Zawiadomienia o transakcjach na instrumentach finansowych Grupy Kęty S.A. zgłoszone w trybie art.19 MAR
11/08/23 15:08 KETY: Zawiadomienia o transakcjach na instrumentach finansowych Grupy Kęty S.A. zgłoszone w trybie art.19 MAR
09:23  brak uprawnień Kurs Budimeksu rośnie o ponad 11 proc.; spółka wejdzie w skład indeksu MSCI Poland
09:18  brak uprawnień Budimex wejdzie do MSCI Poland
03/08/23 15:12 KETY: Zawiadomienia o transakcjach na instrumentach finansowych Grupy Kęty S.A. zgłoszone w trybie art. 19 MAR
12:31  brak uprawnień Grupa Kęty może powrócić do 1 mld zł EBITDA rocznie przy dobrych czynnikach makroekonomicznych (opis)
12:28  brak uprawnień Grupa Kęty może przedstawić nową strategię w połowie '24
11:25  brak uprawnień Grupa Kęty może powrócić do 1 mld zł EBITDA rocznie przy dobrych czynnikach makroekonomicznych
02/08/23 17:57  brak uprawnień Zysk netto j.d. Grupy Kęty w II kw. '23 to ok. 151 mln zł; wcześniej szacowano 145 mln zł (opis)
17:33  brak uprawnień Grupa Kęty spodziewa się utrzymania presji na marże