info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.08.08, godz. 09:28
kontakt
WINVESTM

Komunikaty

13/07/22 12:06 BALTIC BRIDGE: Wybór biegłego uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
30/05/22 18:11 BALTIC BRIDGE: BALTIC BRIDGE formularz raportu kwartalnego
04/05/22 11:02 BALTIC BRIDGE: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego Spółki
13/04/22 17:54 BALTIC BRIDGE: BALTIC BRIDGE formularz raportu rocznego
25/01/22 10:28 BALTIC BRIDGE: Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku
13/12/21 19:42 BALTIC BRIDGE: Uzupełnienie raportu bieżącego numer 12/2021 z dnia 9 grudnia 2021 roku
09/12/21 22:40 BALTIC BRIDGE: Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję
22:35 BALTIC BRIDGE: Wykaz uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Baltic Bridge S.A. w dniu 9 grudnia 2021 roku
22:29 BALTIC BRIDGE: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Baltic Bridge S.A., które odbyło się w dniu 9 grudnia 2021 roku
29/11/21 18:33 BALTIC BRIDGE: BALTIC BRIDGE formularz raportu kwartalnego
12/11/21 15:30 BALTIC BRIDGE: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
20/09/21 17:07 BALTIC BRIDGE: BALTIC BRIDGE formularz raportu półrocznego
15/09/21 15:32 BALTIC BRIDGE: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego Baltic Bridge S.A. za I półrocze 2021 roku
06/08/21 13:32  brak uprawnień BALTIC BRIDGE (1/2021) BALTIC BRIDGE Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
31/05/21 18:33 BALTIC BRIDGE: Uzupełnienie Jednostkowego Raportu Rocznego za rok obrotowy 2020