info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.07, godz. 13:42
kontakt
WINVESTM

Komunikaty

29/11/21 18:33 BALTIC BRIDGE: BALTIC BRIDGE formularz raportu kwartalnego
12/11/21 15:30 BALTIC BRIDGE: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
20/09/21 17:07 BALTIC BRIDGE: BALTIC BRIDGE formularz raportu półrocznego
15/09/21 15:32 BALTIC BRIDGE: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego Baltic Bridge S.A. za I półrocze 2021 roku
06/08/21 13:32  brak uprawnień BALTIC BRIDGE (1/2021) BALTIC BRIDGE Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
31/05/21 18:33 BALTIC BRIDGE: Uzupełnienie Jednostkowego Raportu Rocznego za rok obrotowy 2020
28/05/21 17:41 BALTIC BRIDGE: BALTIC BRIDGE formularz raportu kwartalnego
25/05/21 12:57  brak uprawnień GPW: w sprawie wznowienia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki BALTIC BRIDGE SA
21/05/21 22:04 BALTIC BRIDGE: BALTIC BRIDGE formularz raportu rocznego
05/05/21 13:53  brak uprawnień GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki BALTIC BRIDGE S.A.
09:29  brak uprawnień KNF żąda zawieszenia obrotu akcjami 10 spółek, w tym Sfinks Polska
30/04/21 17:49 BALTIC BRIDGE: Przesunięcie terminu podania do publicznej wiadomości raportu okresowego
31/03/21 20:46 BALTIC BRIDGE: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą Baltic Bridge S.A., które odbyło się w dniu 31 marca 2021 roku
20:43 BALTIC BRIDGE: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Baltic Bridge S.A. w dniu 31 marca 2021 r.
04/03/21 18:49 BALTIC BRIDGE: Wypowiedzenie umowy przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych Spółki