info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.07.18, godz. 12:44
kontakt
WINVEST

Komunikaty

14/06/24 09:51 BALTIC BRIDGE: Zmiana adresu Spółki
28/05/24 17:20  brak uprawnień GPW: w sprawie szczególnego oznaczania instrumentów finansowych spółki BALTIC BRIDGE S.A. notowanych na Głównym Rynku GPW
27/05/24 18:18 BALTIC BRIDGE: Informacja o ukazaniu się obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego w postępowaniu o zatwierdzenie układu.
09/05/24 17:28 BALTIC BRIDGE: BALTIC BRIDGE formularz raportu kwartalnego
19/04/24 18:13 BALTIC BRIDGE: Zawarcie przez Spółkę umowy w sprawie doradztwa prawnego i rozpoczęcie konsultacji oraz działań związanych z procesem restrukturyzacji Spółki,
12/04/24 18:07 BALTIC BRIDGE: BALTIC BRIDGE
31/01/24 16:07 BALTIC BRIDGE: Terminy publikacji raportów okresowych w 2024 roku
08/12/23 22:20 BALTIC BRIDGE: Informacja o otrzymaniu decyzji Komisji Nadzoru Finansowego o nałożeniu na Emitenta kary pieniężnej
14/11/23 17:11 BALTIC BRIDGE: BALTIC BRIDGE formularz raportu kwartalnego
15/09/23 22:12 BALTIC BRIDGE: BALTIC BRIDGE formularz raportu półrocznego
12/05/23 17:54 BALTIC BRIDGE: HASH(0x39bc480)
05/04/23 18:55 BALTIC BRIDGE: BALTIC BRIDGE
03/04/23 18:39 BALTIC BRIDGE: Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego za rok obrotowy 2022.
01/02/23 22:40 BALTIC BRIDGE: Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku.
09/11/22 17:47 BALTIC BRIDGE: BALTIC BRIDGE formularz raportu kwartalnego