info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.12.04, godz. 07:19
kontakt
WASKO

Komunikaty

21/11/22 18:33 WASKO S.A.: Informacja o podpisaniu umowy przez spółkę zależną FONON sp. z o.o.
18/11/22 17:17 WASKO S.A.: WASKO S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
26/10/22 19:53 WASKO S.A.: Informacja o wyborze oferty spółki zależnej FONON sp. z o.o., będącej członkiem Konsorcjum składającego ofertę, jako najkorzystniejszej.
25/10/22 18:04 WASKO S.A.: Informacja o podpisaniu z Bankiem aneksu do Umowy Wieloproduktowej na odnawialny limit kredytowy
28/09/22 14:55 WASKO S.A.: Informacja dotycząca postępowania sądowego
09/09/22 17:12 WASKO S.A.: WASKO S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
25/08/22 17:50  brak uprawnień Wasko ma umowę z GDKiA o wartości do 25 mln zł netto
17:36 WASKO S.A.: Informacja o podpisaniu umowy z kontrahentem
03/08/22 14:37  brak uprawnień Oferta Wasko za 25 mln zł netto najkorzystniejsza w przetargu w Warszawie
14:30 WASKO S.A.: Informacja o wyborze oferty jako najkorzystniejszej w przetargu
01/08/22 13:06 WASKO S.A.: Informacja o podpisaniu umowy z kontrahentem
14/07/22 14:56 WASKO S.A.: Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania rocznego i przeglądu półrocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego na lata 2022 i 2023
13/07/22 12:26 WASKO S.A.: Informacja o wyborze oferty jako najkorzystniejszej w przetargu
15/06/22 12:33 WASKO S.A.: Informacja o podpisaniu aneksu do umowy z kontrahentem
14/06/22 16:06 WASKO S.A.: Powołanie Zarządu WASKO S.A. na nową kadencję