info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.12.10, godz. 12:21
kontakt
WASKO

Komunikaty

17/11/23 17:10 WASKO S.A.: WASKO S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
26/10/23 16:39 WASKO S.A.: Informacja o podpisaniu z Bankiem aneksu do Umowy Wieloproduktowej na odnawialny limit kredytowy
09/10/23 13:13 WASKO S.A.: Informacja o zawarciu umowy przez spółkę zależną FONON sp. z o.o.
15/09/23 17:15 WASKO S.A.: WASKO S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
01/09/23 16:11 WASKO S.A.: Informacja o wyborze oferty spółki zależnej FONON sp. z o.o., będącej członkiem Konsorcjum składającego ofertę, jako najkorzystniejszej.
13:39  brak uprawnień Konsorcjum z Wasko ma umowę za max. 46,8 mln zł brutto
13:22 WASKO S.A.: Informacja o podpisaniu umowy z kontrahentem
16/08/23 15:27 WASKO S.A.: Informacja o podpisaniu umowy z kontrahentem
10/08/23 15:28 WASKO S.A.: Informacja o zawarciu umowy przez spółkę zależną FONON sp. z o.o.
04/08/23 17:23  brak uprawnień Oferta konsorcjum z Wasko na dostawę sprzętu do IMiGW wybrana jako najkorzystniejsza
17:09 WASKO S.A.: Informacja o wyborze oferty jako najkorzystniejszej w przetargu
15:56  brak uprawnień Sąd nakazał Wasko zapłatę kar za opóźnienie realizacji umów w kwocie 8,6 mln zł
15:46 WASKO S.A.: Informacja o postępowaniu sądowym
24/07/23 15:51  brak uprawnień Wasko ma umowę za max. 33,1 mln zł brutto na dostawę serwerów
15:29 WASKO S.A.: Informacja o podpisaniu umowy z kontrahentem