info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.11.29, godz. 15:23
kontakt
GETIN

Komunikaty

17/11/22 08:27  brak uprawnień Idea Bank Ukraina udostępnia 90 proc. oddziałów i otwiera się na kredyty detaliczne
08:00 GETIN: GETIN formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
03/11/22 15:42 GETIN: Informacja o aktualizacji wartości inwestycji
31/10/22 12:51 GETIN: Rejestracja zmiany w statucie Emitenta, tekst jednolity statutu Emitenta
26/10/22 14:35 GETIN: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Getin Holding S.A. w dniu 26 października 2022 r.
14:29 GETIN: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26 października 2022 r.
05/10/22 14:27 GETIN: Zawiadomienia dotyczące ujawnienia stanu posiadania akcji Emitenta
04/10/22 16:52 GETIN: Zawiadomienia dotyczące ujawnienia stanu posiadania akcji Emitenta
30/09/22 14:57  brak uprawnień Według Getin Holding decyzja BFG dot. Getin Noble Banku jest bez wpływu na jego wyniki
14:40 GETIN: Rozpoczęcie przymusowej restrukturyzacji wobec Getin Noble Bank S.A.
29/09/22 15:04 GETIN: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał
25/08/22 10:03  brak uprawnień Strata netto grupy Getin Holding w połowie '22 wyniosła 224,1 mln zł (opis)
08:21  brak uprawnień Strata netto grupy Getin Holding w połowie '22 wyniosła 224,1 mln zł
08:00 GETIN: GETIN formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
22/08/22 12:59 GETIN: Aktualizacja informacji o odpisach