info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.01, godz. 04:27
kontakt
GETIN

Komunikaty

24/11/21 15:47  brak uprawnień Getin Holding planuje obniżyć kapitał zakł., zwróci akcjonariuszom 190 mln zł i chce wypłacić dywidendę
13:25 GETIN: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał
13:14  brak uprawnień Getin Holding planuje obniżenie kapitału zakładowego do kwoty 19 mln zł
13:04 GETIN: Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o podjęciu decyzji o przystąpieniu do działań mających na celu obniżenie kapitału zakładowego Emitenta
13:03 GETIN: Zgoda rady nadzorczej na podjęcie działań w celu obniżenia kapitału zakładowego Emitenta
10/11/21 20:09  brak uprawnień Getin Holding ma warunkową umowę sprzedaży Idea Bank Ukraina
19:48 GETIN: Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej na zbycie akcji Idea Bank Ukraina
19:44 GETIN: Zawarcie warunkowej umowy sprzedaży akcji Idea Bank Ukraina
09/11/21 15:50  brak uprawnień Getin Holding akumuluje gotówkę
08:47  brak uprawnień Zysk netto grupy Getin Holding w III kw. wzrósł do 32,2 mln zł
08:00 GETIN: GETIN formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
29/10/21 13:45  brak uprawnień Getin Holding sprzedał 100 proc. akcji Idea Bank Rumunia
13:32 GETIN: Aktualizacja informacji poufnej
11/10/21 19:53 GETIN: Aktualizacja informacji poufnej
08/10/21 14:30 GETIN: Zmiana terminu przekazania raportu okresowego