info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.11.28, godz. 03:53
kontakt
FERRUM

Komunikaty

22/11/22 13:03  brak uprawnień Grupa Ferrum zwiększyła po trzech kw. przychody o ok. 53 proc. rdr, do 719 mln zł
12:57 FERRUM: Wstępne wyniki finansowe za 9 m-cy 2022 r.
02/11/22 11:13 FERRUM: Informacja nt. współpracy ZKS FERRUM S.A. z Bankiem Pekao S.A.
31/10/22 21:26 FERRUM: Zawarcie umów kredytowych z BNP Paribas Bank Polska S.A.
24/10/22 14:50 FERRUM: Zawarcie umowy generalnej o udzielanie płatniczych gwarancji ubezpieczeniowych przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE)
30/09/22 18:01 FERRUM: FERRUM formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
29/09/22 14:54  brak uprawnień Ferrum podpisało z Gaz-Systemem czteroletnią umowę ramową na dostawę rur stalowych
14:44 FERRUM: Zawarcie z GAZ-SYSTEM umowy ramowej na dostawę przez FERRUM rur stalowych
23/09/22 10:55  brak uprawnień Grupa Ferrum zwiększyła w I półroczu 2022 r. przychody o ok. 50 proc. rdr, do 515,4 mln zł
10:46 FERRUM: Wstępne wyniki finansowe za I półrocze 2022 r.
08/09/22 13:22 FERRUM: Informacja nt. współpracy ZKS FERRUM S.A. z Bankiem BNP Paribas Bank Polska S.A.
02/09/22 13:42 FERRUM: Informacja nt. obrotów z Izostal S.A.
25/08/22 10:35 FERRUM: Informacja o wyborze oferty FERRUM w postępowaniu przetargowym dotyczącym zawarcia umów ramowych organizowanym przez GAZ-SYSTEM
22/07/22 12:50 FERRUM: Zawarcie umowy częściowej z GAZ-SYSTEM
14/07/22 14:38 FERRUM: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FERRUM S.A.