info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.01, godz. 07:52
kontakt
FERRUM

Komunikaty

30/06/22 12:48 FERRUM: Informacja o wyborze oferty złożonej przez FERRUM jako najkorzystniejszej w postępowaniu organizowanym przez GAZ-SYSTEM
23/06/22 15:04 FERRUM: Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. do dnia 14 lipca 2022 r. oraz treść uchwał podjętych przed przerwą
22/06/22 11:53 FERRUM: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
20/06/22 15:54 FERRUM: Informacja o złożeniu przez FERRUM oferty z najniższą ceną w postępowaniu organizowanym przez GAZ-SYSTEM
13/06/22 14:40 FERRUM: Zawarcie przez Konsorcjum z udziałem FERRUM S.A. umowy z GAZ-SYSTEM
14:29  brak uprawnień Izostal, Ferrum i Stalprofil podpisały umowę na dostawy rur dla Gaz-Systemu
08/06/22 13:09 FERRUM: Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości - odtajnienie opóźnionej informacji poufnej
08:46  brak uprawnień Ferrum chce zawrzeć umowę z doradcą i pozyskać środki m.in. na rozwój
08:38 FERRUM: Aktualizacja informacji dotyczących procesu przeglądu opcji strategicznych
30/05/22 18:17 FERRUM: FERRUM formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
27/05/22 10:43 FERRUM: Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. zwołanego na dzień 23 czerwca 2022 r.
10:40 FERRUM: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. na dzień 23 czerwca 2022 r.
23/05/22 12:50  brak uprawnień Grupa Ferrum zwiększyła w I kw. 2022 r. przychody o ok. 78 proc. rdr, do 325,7 mln zł
12:43 FERRUM: Wstępne wyniki finansowe za I kwartał 2022 r.
20/05/22 10:38 FERRUM: Zawarcie przez Konsorcjum z udziałem FERRUM S.A. aneksu do umowy z GAZ-SYSTEM