info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.10.03, godz. 23:37
kontakt
COGNOR

Komunikaty

13/09/22 07:00  brak uprawnień Cognor chce w 2022 roku przynajmniej powtórzyć rekordową EBITDA z 2021 roku (wywiad)
12/09/22 17:51 COGNOR HOLDING S.A.: Nabycie akcji Spółki przez osobę zarządzającą
23/08/22 13:00  brak uprawnień Cognor Holding spodziewa się w III kw. pogorszenia wyników rdr i kdk, odmraża inwestycje (opis)
11:05  brak uprawnień Cognor Holding spodziewa się w III kw. pogorszenia wyników rdr i kdk
20/08/22 11:25  brak uprawnień Zysk netto Cognor Holding wzrósł w II kw. do 180,1 mln zł, lekko powyżej oczekiwań
19/08/22 23:35 COGNOR HOLDING S.A.: Komentarz Zarządu do skonsolidowanych wyników za drugi kwartał 2022
23:11 COGNOR HOLDING S.A.: COGNOR HOLDING S.A. formularz skonsolidowanego raportu półrocznego
22:47 COGNOR HOLDING S.A.: COGNOR HOLDING S.A. formularz raportu półrocznego
15/07/22 08:19  brak uprawnień Erste obniżył rekomendację dla Cognor Holding do "sprzedaj"
30/06/22 16:15 COGNOR HOLDING S.A.: Sylwetka powołanego Członka Rady Nadzorczej
15:36 COGNOR HOLDING S.A.: Wypłata dywidendy
15:27 COGNOR HOLDING S.A.: Wykaz akcjonariuszy powyżej 5% na ZWZ w dniu 30.06.2022
15:25  brak uprawnień Cognor wypłaci 0,15 zł dywidendy na akcję
15:19 COGNOR HOLDING S.A.: Treść podjętych uchwał przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 30.06.2022
09/06/22 13:49 COGNOR HOLDING S.A.: Wniosek akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 30.06.2022 oraz projekty uchwał