info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.09.21, godz. 21:05
kontakt
BEST

Komunikaty

20/09/23 18:43  brak uprawnień Best przejął wierzytelności o wartości nominalnej 2,08 mld zł
17:59 BEST: Podpisanie umów zbycia portfeli wierzytelności
14/09/23 15:12 BEST: Ustalenie pierwszego dnia notowań obligacji serii Z4
13/09/23 17:53  brak uprawnień GPW: Komunikat - BEST S.A
17:42  brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii Z4 spółki BEST S.A
11:24  brak uprawnień Best zamierza zwiększyć aktywność inwestycyjną na rynku portfeli wierzytelności
00:07 BEST: BEST formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
08/09/23 13:19 BEST: Rejestracja obligacji serii Z4 w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych
07/09/23 18:07 BEST: Dopuszczenie obligacji serii Z4 do obrotu giełdowego
06/09/23 18:19  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii Z4 spółki BEST S.A
14:06 BEST: Podsumowanie oferty obligacji serii Z4 - uzupełnienie informacji.
25/08/23 12:41  brak uprawnień Best przydzielił 30 mln zł obligacji z redukcją 20,55 proc.
12:00 BEST: Podsumowanie oferty obligacji serii Z4.
16/08/23 15:25 BEST: Przydział osobom uprawnionym w ramach programu motywacyjnego warrantów subskrypcyjnych serii D za rok 2022
10/08/23 18:25 BEST: Ustalenie pierwszego dnia notowań obligacji serii Z3