info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.02.28, godz. 16:11
kontakt
BEDZIN

Komunikaty

02/02/24 14:15 BEDZIN: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki EC Będzin S.A. w dniu 30 stycznia 2024 roku.
30/01/24 19:48 BEDZIN: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EC Będzin S.A. w dniu 30 stycznia 2024 roku z wynikami głosowań oraz informacja o powołaniu Członków Rady Nadzorczej.
10:54  brak uprawnień EC Będzin sprzedała Grupie Altum 51 proc. udziałów w ECB Wytwarzanie
10:40 BEDZIN: Zawarcie przez Spółkę umowy sprzedaży udziałów oraz umowy wspólników dot. EC Będzin Wytwarzanie sp. z o.o.
29/01/24 23:10  brak uprawnień Rada nadzorcza EC Będzin zgodziła się na sprzedaż 51 proc. udziałów w ECB Wytwarzanie
22:51 BEDZIN: Udzielenie przez Radę Nadzorczą Spółki zgody na zbycie przez EC Będzin S.A. 51 % udziałów w EC Będzin Wytwarzanie sp. z o.o.
11:00 BEDZIN: Zgłoszenie kandydatur na Członków Rady Nadzorczej spółki EC BĘDZIN S.A.
27/01/24 21:46 BEDZIN: Korekta raportu bieżącego nr 4/2024 w sprawie zgłoszenia kandydatur na Członków Rady Nadzorczej spółki EC Będzin S.A.
26/01/24 20:46 BEDZIN: Zgłoszenie kandydatur na Członków Rady Nadzorczej spółki EC Będzin S.A.
19:57 BEDZIN: Zgłoszenie kandydatur na Członków Rady Nadzorczej spółki EC Będzin S.A. oraz projektów uchwał
24/01/24 19:12  brak uprawnień EC Będzin chce rozwijać działalność w obszarze obrotu surowcami energetycznymi
18:52 BEDZIN: Podjęcie kierunkowej decyzji o dalszym rozwoju działalności w obszarze obrotu surowcami energetycznymi
09/01/24 16:34 BEDZIN: Terminy przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w 2024 roku.
03/01/24 11:50 BEDZIN: Zawarcie umowy o wykonywanie funkcji animatora emitenta
29/12/23 19:08 BEDZIN: Zawarcie porozumienia transakcyjnego ze spółką zależną