info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.11.27, godz. 08:52
kontakt
BEDZIN

Komunikaty

24/11/22 17:39 BEDZIN: BEDZIN formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
22/11/22 16:54 BEDZIN: Wstępne skonsolidowane wyniki finansowe za III kwartał 2022 r.
10/11/22 16:17 BEDZIN: Drugie zawiadomienie Akcjonariuszy o zamiarze połączenia Emitenta ze spółką zależną Elektrociepłownią BĘDZIN sp. z o.o.
28/10/22 14:55 BEDZIN: Podjęcie przez Zarząd spółki zależnej od Emitenta - EC Nowy Będzin sp. z o.o. uchwały w sprawie przyjęcia koncepcji techniczno-ekonomicznej projektu budowy bloku energetycznego w wysokosprawnej kogeneracji opalanego paliwami alternatywnymi - aktualizacja informacji.
27/10/22 14:47 BEDZIN: Informacja o wpłynięciu uzupełnienia zawiadomienia z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
25/10/22 18:28 BEDZIN: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. na dzień 7 grudnia 2022 r. wraz z projektami uchwał.
24/10/22 14:56 BEDZIN: Złożenie rezygnacji przez Członka Rady Nadzorczej Spółki.
14/10/22 13:56 BEDZIN: Informacja o transakcji na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR
11:14  brak uprawnień BGK zbył posiadane akcje Elektrociepłowni Będzin
11:05 BEDZIN: Informacja o wpłynięciu zawiadomienia z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
13/10/22 13:10 BEDZIN: Informacja o wpłynięciu zawiadomienia z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
12/10/22 12:13 BEDZIN: Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta wraz ze zgłoszeniem kandydata na członka Rady Nadzorczej Spółki.
23/09/22 19:49 BEDZIN: BEDZIN formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
21/09/22 12:36 BEDZIN: Wstępne skonsolidowane wyniki finansowe za I półrocze 2022 r
20/09/22 20:27 BEDZIN: Podjęcie przez Zarząd spółki zależnej od Emitenta - EC Nowy Będzin sp. z o.o. uchwały o przyjęciu wybranych kierunków inwestycyjnych w EC Nowy Będzin sp. z o.o.