info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.07, godz. 21:52
kontakt
BEDZIN

Komunikaty

06/12/21 17:01 BEDZIN: Powiadomienie dotyczące zbycia akcji Emitenta uzyskane w trybie art. 19 MAR.
16:02 BEDZIN: Aktualizacja informacji nt. kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska
26/11/21 20:46 BEDZIN: BEDZIN formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
20:41 BEDZIN: BEDZIN formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
17/11/21 13:31 BEDZIN: Informacja o spłacie zobowiązań wynikających z zawartego porozumienia - aktualizacja informacji
08:36 BEDZIN: Informacja o wyznaczeniu rewidenta do spraw szczególnych dla Emitenta - korekta
16/11/21 17:13 BEDZIN: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. na dzień 13 stycznia 2022 r. wraz z projektami uchwał.
16:46 BEDZIN: Informacja o wyznaczeniu rewidenta do spraw szczególnych dla Emitenta
13:42  brak uprawnień PGG wezwało Elektrociepłownię Będzin do zapłaty 6,5 mln zł kar umownych
13:21 BEDZIN: Otrzymanie wezwania do zapłaty.
15/11/21 18:33 BEDZIN: Otrzymanie wezwania do zapłaty.
18:08 BEDZIN: Otrzymanie wezwania do zapłaty.
08/11/21 19:38 BEDZIN: Wejście w życie warunkowego porozumienia o rozwiązaniu umowy leasingu - aktualizacja informacji.
05/11/21 09:58 BEDZIN: Podpisanie aneksu do warunkowego porozumienia o rozwiązaniu umowy leasingu - aktualizacja informacji.
04/11/21 22:25 BEDZIN: Delegowanie Członka Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki.