info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.05, godz. 10:51
kontakt
ULMA

Komunikaty

21/06/22 16:25 ULMA Construccion SA: Odwołanie i ustanowienie prokurenta w Spółce.
17/05/22 01:48 ULMA Construccion SA: ULMA Construccion SA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
13/05/22 14:15 ULMA Construccion SA: Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz składu Komitetu Audytu Spółki.
10/05/22 16:40 ULMA Construccion SA: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ULMA Construccion Polska S.A. w dniu 10 maja 2022 roku
16:30 ULMA Construccion SA: Podział zysku ULMA Construccion Polska S.A. za rok 2021.
16:15 ULMA Construccion SA: Powołanie Członków Rady Nadzorczej ULMA Construccion Polska S.A. na kolejną kadencję.
16:06  brak uprawnień Ulma przeznaczy zysk za '21 na kapitał zapasowy
16:00 ULMA Construccion SA: Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ULMA Construccion Polska S.A.
27/04/22 16:39 ULMA Construccion SA: Informacja o zmianie treści projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zaplanowanego na dzień 10 maja 2022 - zgłoszenie kandydatów na członków Rady Nadzorczej.
13/04/22 16:41 ULMA Construccion SA: Wstępne szacunki wybranych danych finansowych i operacyjnych Grupy Kapitałowej ULMA Construccion Polska S.A. za I kwartał 2022 r.
16:16 ULMA Construccion SA: Przedłużenie kadencji Zarządu ULMA Construccion Polska S.A. - uzupełnienie raportu.
16:03 ULMA Construccion SA: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2021.
11/04/22 17:12  brak uprawnień Ulma utworzy 4,94 mln zł rezerwy na ryzyko utraty majątku trwałego oraz obrotowego Ulma Opalubka Ukraina
16:40 ULMA Construccion SA: Wpływ konfliktu zbrojnego na terenie Ukrainy na wyniki skonsolidowane Emitenta.
07/04/22 14:50 ULMA Construccion SA: Przedłużenie kadencji Zarządu ULMA Construccion Polska S.A.