info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.09.21, godz. 12:16
kontakt
AQUA

Komunikaty

15/09/23 14:00 AQUA: Podjęcia uchwały ws. złożenia wniosku o skrócenie okresu obowiązywania dotychczasowej taryfy wraz z propozycją nowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Gmin: Bielsko-Biała, Buczkowice, Jaworze i Wilkowice - na okres kolejnych 3 lat do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
24/08/23 14:40 AQUA: Oddalenie powództwa Veolia Central _ Eastern Europe SA o nakazanie zaniechania podejmowania czynności związanych z realizację inwestycji
20/07/23 10:57  brak uprawnień AQUA SA (10/2023) Raport okresowy za II kwartał 2023 r.
13/07/23 12:52 AQUA: Poziom nakładów na środki trwałe w budowie po dwóch kwartałach roku 2023
30/06/23 12:35 AQUA: Zmiana planowanego terminu zakończenia realizacji inwestycji Park Edukacji Ekologicznej "AQUA
23/06/23 12:01  brak uprawnień Aqua wypłaci 0,23 zł dywidendy na akcję
22/06/23 12:31 AQUA: Wniesienie przez Veolia Central and Eastern Europe SA pozwu o ustalenie nieistnienia, ewentualnie stwierdzenie nieważności, ewentualnie uchylenie uchwał ZWZ 2023
12:25  brak uprawnień AQUA SA (9/2023) Wniesienie przez Veolia Central and Eastern Europe SA pozwu o ustalenie nieistnienia,ewentualnie stwierdzenie nieważności, ewentualnie uchylenie uchwał ZWZ 2023
11/05/23 14:57 AQUA: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu "AQUA" S.A. w dniu 11 maja 2023 r.
14:50  brak uprawnień AQUA SA (8/2023) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ?AQUA? S.A. w dniu 11 maja 2023 r.
14:46  brak uprawnień AQUA SA (7/2023) Informacja o uchwałach podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ?AQUA? S.A. w dniu 11 maja 2023 r.
14:40 AQUA: Informacja o uchwałach podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie "AQUA" S.A. w dniu 11 maja 2023 r.
21/04/23 10:52 AQUA: Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "AQUA" S.A. na żądanie akcjonariusza
10:43  brak uprawnień AQUA SA (6/2023) Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?AQUA? S.A. na żądanie akcjonariusza
20/04/23 17:40  brak uprawnień AQUA SA (5/2023) Raport okresowy za I kwartał 2023 r.