info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.07, godz. 23:34
kontakt
AGORA

Komunikaty

19/11/21 12:21  brak uprawnień Agora bardzo optymistyczna wobec frekwencji kinowej w IV kw.
08:25  brak uprawnień Agora miała w III kw. 1,2 mln zł straty netto, blisko konsensusu (opis)
07:55  brak uprawnień Agora podwyższa prognozę wzrostu wydatków reklamowych w '21 do 13-16 proc.
07:50  brak uprawnień Agora miała w III kw. 1,2 mln zł straty netto, blisko konsensusu
07:21 AGORA: AGORA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
10/11/21 17:44 AGORA: Zamiar przedłużenia okresu funkcjonowania Podatkowej Grupy Kapitałowej Agora na rok 2022
04/11/21 13:17  brak uprawnień Sprzedaż dzienników we wrześniu wyniosła 418,2 tys. sztuk, 6,1 proc. mniej niż przed rokiem
20/10/21 12:19 AGORA: Rezygnacja członka Zarządu Agory S.A.
05/10/21 12:09  brak uprawnień Sprzedaż dzienników w sierpniu wyniosła 412,8 tys. sztuk, 8,8 proc. mniej niż przed rokiem
30/09/21 06:35  brak uprawnień Zbigniew Jakubas nie wyklucza ponownego zainteresowania Eurozetem, gdyby był na sprzedaż
22/09/21 17:52 AGORA: Decyzja o częściowym umorzeniu pożyczki preferencyjnej z PFR S.A. spółce zależnej Agory S.A. (Helios S.A.)
21/09/21 19:02  brak uprawnień Agora ma porozumienie w sprawie zmiany warunków opcji menedżerskich Heliosa
18:37 AGORA: Zakończenie negocjacji w sprawie zmiany warunków opcji menadżerskich Helios S.A. i podpisanie aneksów do umów opcji menadżerskich
17/09/21 11:14  brak uprawnień Helios notuje wzrost frekwencji, nie obawia się czwartej fali pandemii (wywiad)
03/09/21 12:54  brak uprawnień Sprzedaż dzienników w lipcu wyniosła 422 tys. sztuk, 7,5 proc. mniej niż przed rokiem