info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.06.17, godz. 21:14
kontakt
COMARCH

Komunikaty

31/05/24 17:03 COMARCH: Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 26 czerwca 2024 r. oraz dodatkowe projekty uchwał wynikające z żądania zgłoszonego przez akcjonariusza Spółki
29/05/24 16:24  brak uprawnień COMARCH SA (3/2024) Opinia Rady Nadzorczej na temat projektów uchwał na WZA Comarch S.A.
15:49  brak uprawnień Comarch chce wypłacić 5 zł dywidendy na akcję
15:46 COMARCH: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Comarch S.A. na dzień 26 czerwca 2024 roku oraz projekty uchwał
15:39 COMARCH: Opinia Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku netto za rok 2023
27/05/24 13:02  brak uprawnień Portfel zamówień Comarchu w I kw. '24 jest wyższy rdr o ok. 2 proc.
24/05/24 18:06  brak uprawnień Comarch miał w I kw. 2024 roku 22 mln zł zysku netto, poniżej konsensusu
17:39  brak uprawnień Wyniki Comarchu w I kw. 2024 roku vs. konsensus PAP (tabela)
17:24 COMARCH: COMARCH formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
20/05/24 16:51  brak uprawnień COMARCH SA (2/2024) Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Comarch S.A. za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku oraz ocena sytuacji Spółki
26/04/24 17:42 COMARCH: COMARCH
17:41 COMARCH: COMARCH
19/03/24 15:20 COMARCH: Informacja o transakcjach na akcjach Comarch S.A.
14/03/24 07:05  brak uprawnień Comarch realizuje strategię dywersyfikacji, widzi potencjał w Azji (wywiad)
01/03/24 12:12  brak uprawnień Portfel zamówień Comarchu na 2024 r. jest wyższy rdr o ok. 2 - 3 proc. (opis)