info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.06.27, godz. 06:50
kontakt
COMARCH

Komunikaty

01/06/22 14:08  brak uprawnień COMARCH SA (3/2022) Opinia Rady Nadzorczej na temat projektów uchwał na WZA Comarch S.A.
13:37 COMARCH: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Comarch S.A. na dzień 28 czerwca 2022 roku oraz projekty uchwał
12:27  brak uprawnień COMARCH SA (2/2022) Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Comarch S.A. za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku oraz ocena sytuacji Spółki- modyfikacja treści
11:47  brak uprawnień Comarch chce wypłacić 4 zł dywidendy na akcję
11:37 COMARCH: Opinia Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku netto za rok 2021
30/05/22 11:24  brak uprawnień Haitong Bank obniżył cenę docelową akcji Comarchu do 172 zł
23/05/22 13:27  brak uprawnień Comarch ma większy backlog o 12,7 proc. rdr, planuje akwizycje i wzrost zatrudnienia
20/05/22 19:30  brak uprawnień Comarch miał w I kw. 2022 roku 32,4 mln zł zysku netto jednostki dominującej, powyżej konsensusu (opis)
18:24  brak uprawnień Comarch miał w I kw. 2022 roku 32,4 mln zł zysku netto jednostki dominującej, powyżej konsensusu
17:46  brak uprawnień Wyniki Comarchu w I kw. 2022 roku vs. konsensus PAP (tabela)
17:27 COMARCH: COMARCH formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
16/05/22 12:50 COMARCH: Wybór podmiotu uprawnionego do badania oraz przeglądu sprawozdań finansowych Comarch S.A.
12:20  brak uprawnień COMARCH SA (1/2022) Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Comarch S.A. za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku oraz ocena sytuacji Spółki
29/04/22 19:38  brak uprawnień Comarch miał w 2021 roku 116 mln zł zysku netto wobec 120,5 mln zł rok wcześniej
17:47 COMARCH: COMARCH