info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.01, godz. 05:31
kontakt
TIM

Komunikaty

26/11/21 18:08 TIM: TIM formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
18:03 TIM: Korekta Skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej TIM za okres 01.01.2021-30.09.2021.
24/11/21 18:58  brak uprawnień Zysk netto j.d. TIM w III kw. 2021 r. wzrósł o 138,3 proc. rdr do 24,9 mln zł
18:24  brak uprawnień Wyniki TIM w III kw. 2021 roku vs. konsensus PAP (tabela)
18:10 TIM: TIM formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
16/11/21 18:40  brak uprawnień TIM wypłaci 1,20 zł dywidendy zaliczkowej na akcję
18:31 TIM: Zaliczka na poczet przewidywanej dywidendy.
18:14 TIM: Program motywacyjny TIM S.A.- opcje objęcia akcji za 2022 rok.
03/11/21 08:26 TIM: Wstępna informacja o szacowanych przychodach TIM S.A. ze sprzedaży towarów za październik 2021 r.
02/11/21 10:46  brak uprawnień Spółka 3LP złożyła wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego
10:27 TIM: Złożenie przez 3LP S.A., spółkę zależną TIM S.A., wniosku o zatwierdzenie prospektu w KNF.
27/10/21 19:37  brak uprawnień Przychody TIM-u od początku 2021 roku przekroczyły 1 mld zł
18:03 TIM: Zrealizowanie celów finansowych przyjętych w strategii TIM S.A.na lata 2019-2021.
15/10/21 14:31  brak uprawnień 3LP planuje na 2022 r. CAPEX w wysokości ok. 70 mln zł
14/10/21 09:58  brak uprawnień Noble Securities podniósł wycenę akcji TIM do 62,3 zł