info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.07, godz. 23:38
kontakt
SUWARY

Komunikaty

03/12/21 15:21 SUWARY: Zawiadomienie o zmniejszenie udziału poniżej progu 20% w ogólnej liczbie głosów
15:09 SUWARY: Powiadomienie o transakcjach w trybie art.19 ust. 1 MAR
01/12/21 19:57 SUWARY: Szacunkowe wyniki Grupy Kapitałowej Suwary za rok obrotowy zakończony dnia 30 września 2021 r.
16/11/21 17:33 SUWARY: Dostosowanie Polityki Dywidendowej Suwary S.A. do obowiązującego Statutu Spółki.
22/10/21 13:28  brak uprawnień Suwary rozpoczynają przegląd opcji strategicznych
13:15 SUWARY: Rozpoczęcie przeglądu opcji strategicznychRozpoczęcie przeglądu opcji strategicznych
18/10/21 14:00 SUWARY: Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2021/2022
01/10/21 12:01 SUWARY: Podpisanie przez Spółkę SUWARY S.A. aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym
30/08/21 17:42 SUWARY: SUWARY formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
27/08/21 13:03 SUWARY: Korekta raportu bieżącego RB_40_2020 z 22.10.2020 r. w sprawie terminów publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2020/2021.Korekta raportu bieżącego RB_40_2020 z 22.10.2020 r. w sprawie terminów publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2020/2021.
11/08/21 14:21 SUWARY: Otrzymanie dwustronnie podpisanej umowy
05/08/21 11:28 SUWARY: Udzielenie poręczenia
02/08/21 15:23 SUWARY: Korekta raportu bieżącego RB_14_2021 z dnia 2 sierpnia 2021 r. w sprawie szacunkowych wyników Grupy Kapitałowej Suwary za III kwartały roku obrotowego kończącego się 30 września 2021 r.
14:21 SUWARY: Szacunkowe wyniki Grupy Kapitałowej Suwary za III kwartały roku obrotowego kończącego się 30 września 2021 r.
30/07/21 15:10  brak uprawnień SUWARY SA (1/2021) Suwary Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021