info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.12.11, godz. 20:12
kontakt
RAFAMET

Komunikaty

07/12/23 14:24 RAFAMET: Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej Odlewnia Rafamet Sp. z o.o. w Kuźni Raciborskiej.
30/11/23 14:18 RAFAMET: Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej Odlewnia Rafamet Sp. z o.o. w Kuźni Raciborskiej.
27/11/23 14:26 RAFAMET: Podpisanie Listu Zmieniającego do umowy z HSBC Continental Europe (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce.
22/11/23 18:16 RAFAMET: Zawarcie przez spółkę zależną Odlewnia Rafamet Sp. z o.o. umowy faktoringu pełnego z Bankiem Millennium S.A.
18:06 RAFAMET: RAFAMET formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
16/11/23 09:47 RAFAMET: Zawarcie umowy ramowej o gwarancje bankowe z bankiem mBank S.A.
14/11/23 14:39 RAFAMET: Zawarcie umowy z firmą Franz Kaminski Waggonbau Hungaria Kft. z Węgier.
07/11/23 14:00 RAFAMET: Zawarcie umowy z firmą ONCF z Maroka.
13:36  brak uprawnień Rafamet ma umowę z PKP Intercity za 5,8 mln zł
13:26 RAFAMET: Zawarcie umowy z firmą "PKP Intercity" Spółka Akcyjna.
06/11/23 11:07 RAFAMET: Podpisanie Listu Zmieniającego do umowy z HSBC Continental Europe (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce.
31/10/23 15:16  brak uprawnień Rafamet ma umowę za 6,4 mln zł
15:07 RAFAMET: Zawarcie umowy z firmą Franz Kaminski Waggonbau-Polska Sp. z o.o.
30/10/23 13:35 RAFAMET: Zawarcie aneksu do umowy o kredyt obrotowy z bankiem mBank S.A.
09/10/23 14:20 RAFAMET: Zawarcie przez spółkę zależną Odlewnia Rafamet Sp. z o.o. aneksu do umowy o dofinansowanie projektu badawczo - rozwojowego z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.