info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.07, godz. 23:23
kontakt
RAFAMET

Komunikaty

07/12/21 13:37 RAFAMET: Zawarcie przez RAFAMET S.A. umowy pożyczki z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A.
03/12/21 10:31 RAFAMET: Otrzymanie zamówienia z firmy SNCF Voyageurs z Francji.
15/11/21 17:08  brak uprawnień Informacja o ziszczeniu się warunku zastrzeżonego w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki RAFAMET SA
12:15 RAFAMET: Zawarcie przez RAFAMET S.A. aneksu do umowy pożyczki z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A.
12/11/21 17:42 RAFAMET: RAFAMET formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
09/11/21 12:43 RAFAMET: Stanowisko Zarządu dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki.
26/10/21 13:35 RAFAMET: Podpisanie zamówienia z firmą Hebei K.N.T. Technology Development Co., Ltd z Chin.
19/10/21 14:00 RAFAMET: Zawarcie aneksu do umowy o linię gwarancji z HSBC Continental Europe (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce.
11/10/21 17:45  brak uprawnień ARP wzywa do sprzedaży ok. 52,71 proc. akcji Rafametu (opis)
17:30  brak uprawnień ARP wzywa do sprzedaży ok. 52,71 proc. akcji Rafametu
17:19  brak uprawnień Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji RAFAMET SA
14:40 RAFAMET: Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2021 r.
13:16  brak uprawnień ARP ogłosi wezwanie na 100 proc. akcji Rafametu, ma porozumienie z częścią akcjonariuszy
12:57 RAFAMET: Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o otrzymaniu zawiadomienia o zawarciu term sheetu dotyczącego m.in. zasadniczych warunków potencjalnej transakcji na akcjach Spółki, w tym ewentualnego ogłoszenia przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. wezwania do zapisywania się na sprzedaż 100% akcji Spółki oraz publikacja informacji poufnej o otrzymaniu zawiadomienia o zawarciu umowy w sprawie zbycia akcji w ramach wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki.
30/09/21 16:24 RAFAMET: Zawarcie umowy z firmą AZ-LOCOMAT, s.r.o. z Republiki Słowackiej.