info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.05, godz. 11:48
kontakt
RAFAMET

Komunikaty

29/06/22 15:27 RAFAMET: Zawarcie umowy z firmą Koleje Dolnośląskie S.A. w Legnicy.
13:57 RAFAMET: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu RAFAMET S.A. zwołanym na dzień 14 czerwca 2022 r. i zakończonym dnia 27 czerwca 2022 r.
27/06/22 14:23 RAFAMET: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej RAFAMET S.A.
14:18 RAFAMET: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAMET S.A. zwołane na dzień 14 czerwca 2022 r. i zakończone dnia 27 czerwca 2022 r.
21/06/22 13:24 RAFAMET: Zawarcie przez RAFAMET S.A. umowy pożyczki z ODLEWNIĄ RAFAMET Sp. z o.o.
14/06/22 13:53 RAFAMET: Ogłoszenie przerwy w obradach NWZ RAFAMET S.A. oraz treść podjętych do przerwy uchwał.
02/06/22 12:54 RAFAMET: Zmiana warunków umowy kredytowej z bankiem PKO BP S.A.
01/06/22 14:15 RAFAMET: Wykreślenie RAFAMET S.A. z rejestru udziałowców spółki j.v. OOO STANRUS-RAFAMET w Moskwie.
30/05/22 13:56 RAFAMET: Zawarcie przez RAFAMET S.A. umowy pożyczki z ODLEWNIĄ RAFAMET Sp. z o.o.
24/05/22 18:18 RAFAMET: RAFAMET formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
19/05/22 15:40 RAFAMET: Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAMET S.A. w dniu 14 czerwca 2022 r.
15:30 RAFAMET: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A. na dzień 14 czerwca 2022 r.
15:23 RAFAMET: Wniosek ARP S.A. dotyczący żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
16/05/22 15:02 RAFAMET: Korekta raportu bieżącego nr 21/2022.
13/05/22 10:27 RAFAMET: Zawarcie aneksu do umowy o limit wierzytelności z Bankiem BNP Paribas S.A.