info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.11.27, godz. 03:25
kontakt
RAFAMET

Komunikaty

22/11/22 17:57 RAFAMET: RAFAMET formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
17/11/22 13:10 RAFAMET: Zamówienie z firmy SOGEEFER SA z Francji.
16/11/22 12:58 RAFAMET: Zawarcie umowy z firmą Hebei K.N.T. Technology Development Co., Ltd z Chin.
04/11/22 16:30 RAFAMET: Odwołanie Wiceprezesa Zarządu Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A.
03/10/22 15:20 RAFAMET: Zawarcie umowy o kredyt obrotowy z bankiem mBank S.A.
14/09/22 18:14 RAFAMET: RAFAMET formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
09/09/22 13:11 RAFAMET: Zawarcie umowy z firmą Industrial Park LVZ Ltd z Bułgarii.
05/09/22 16:47 RAFAMET: Zawarcie przez spółkę zależną Odlewnia RAFAMET Sp. z o.o. aneksów do umów z bankiem Millennium S.A.
14:25 RAFAMET: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu RAFAMET S.A. zwołanym na dzień 3 sierpnia 2022 r. i zakończonym dnia 2 września 2022 r.
02/09/22 14:18 RAFAMET: Odstąpienie przez Walne Zgromadzenie od rozpatrzenia wybranych punktów planowanego porządku obrad.
14:13 RAFAMET: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAMET S.A. zwołane na dzień 3 sierpnia 2022 r. i zakończone dnia 2 września 2022 r.
29/08/22 13:27 RAFAMET: Zawarcie aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym z bankiem mBank S.A.
11/08/22 13:19 RAFAMET: Zawarcie przez Odlewnię RAFAMET Sp. z o.o. umowy pożyczki z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A.
05/08/22 11:35 RAFAMET: Zawarcie przez RAFAMET S.A. umowy pożyczki z Odlewnią RAFAMET Sp. z o.o.
03/08/22 15:22 RAFAMET: Ogłoszenie przerwy w obradach ZWZ RAFAMET S.A. oraz treść podjętych do przerwy uchwał.